Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

“ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

Κίτρο Φυματιώδες και Περγαμότο Χανίων

Το ερευνητικό Έργο GoCitrus επικεντρώνεται στη διάσωση, αξιολόγηση και διατήρηση των Ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών με στόχο την ανάδειξη των αγρονομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους

Οι Εταίροι του Έργου