Χρήση σύγχρονων βιο-αναλυτικών μεθόδων στην διάσωση και αξιοποίηση των Ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

“ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

Κίτρο Φυματιώδες και Περγαμότο Χανίων

Το ερευνητικό έργο GoCitrus επικεντρώνεται στη διάσωση, αξιολόγηση και διατήρηση των Ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών με στόχο την ανάδειξη των αγρονομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους

Οι Εταίροι του έργου