Άσπερμο Άρτας

Καρπός Άσπερμο Άρτας
Φύλλα ποικιλίας Άσπερμο Άρτας
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Άσπερμο Άρτας (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Άσπερμο Άρτας
Γενετική καταγωγή: Άρτα

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 5,07
Χρώμα σάρκας(CCI): -1,10
Πάχος Φλοιού (mm): 5,48
Σκληρότητα φλοιού (Kg): 0,17

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 65
Διάμετρος άξονα (mm): 68,80
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,06
Βάρος καρπού (gr): 149,08

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 41,05
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 11,80
Οξύτητα (%): 0,99
Κιτρικό οξύ (gr/L): 9,89
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 12
Ξηρό βάρος (%): 13,40
pH Χυμού: 3,17
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 58,63

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 50
Περίοδος συγκομιδής: Δεκέμβριος – Ιανουάριος

Η ποικιλία Άσπερμο Άρτας είναι φυσική επιλογή της Άρτας. Είναι ποικιλία μέση ωρίμανσης. Ο καρπός την ποικιλίας έχει σχήμα ωοειδές και προσαρτάται ισχυρά με τον ποδίσκο. Ο φλοιός είναι παχύς, λείος και αποσπάται εύκολα από την σάρκα και δεν παρουσιάζει φούσκωμα. Η σάρκα δεν περιέχει σπόρους, και χαρακτηρίζεται από υψηλή χυμοπεριεκτικότητα. Οι καρποί είναι άριστης ποιότητας. Καρποφορεί κάθε χρόνο και παρουσιάζει ικανοποιητική παραγωγικότητα. Καλλιεργείται σε πολύ περιορισμένη έκταση, μόνο στην περιοχή της Άρτας. Υπάρχουν ελάχιστα μεμονωμένα δέντρα.