Αδαμοπούλου

Καρπός ποικιλίας Αδαμοπούλου (επτάκιλη)
Φύλλα ποικιλίας Αδαμοπούλου (επτάκιλη)
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Αδαμοπούλου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Αδαμοπούλου (Επτάκιλη)
Γενετική καταγωγή: Γαλατάς Τροιζίνίας – Δενδροκομικός Σταθμός Πόρου

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -0,55
Χρώμα σάρκας (CCI): -4,76
Πάχος Φλοιού (mm): 6,39
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 8,75

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 65,85
Διάμετρος άξονα (mm): 77,39
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,18
Βάρος καρπού (gr): 147,50

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 37,90
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 8,93
Οξύτητα (%): 5,81
Κιτρικό οξύ (gr/L): 58,13
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,54
Ξηρό βάρος (%): 9,57
pH Χυμού: 1,94
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 56,01

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 80
Περίοδος συγκομιδής: Οκτώβριος – Μάρτιος (80%) & Ιούνιος Σεπτέμβριος (20%)

Είναι επιλογή του Δενδροκομικού Σταθμού Πόρου από δέντρα της ποικιλίας Lisbon. Πρόκειται για πολύμορφη ποικιλία που κλιμακώνει την παραγωγή μέσα στο χρόνο και τα χαρακτηριστικά των καρπών της διαφέρουν από εποχή σε εποχή, ανάλογα το κύμα ανθοφορίας. Τα δίφορα λεμόνια διαθέτουν πιο σφαιρικό σχήμα. Ο καρπός έχει ποικιλόμορφο μέγεθος (μέτριο έως και πολύ μεγάλο), σχήμα ελλειπτικό έως επιμήκες, κοντό λαιμό και ανεπτυγμένη θηλή η οποία περιβάλλεται από την μια πλευρά από αυλάκι. Ο φλοιός έχει μέτριο έως μεγάλο πάχος και η επιφάνεια είναι τραχειά. Ο χρωματισμός είναι κίτρινος όταν ωριμάζει και η σάρκα διαθέτει πλούσια χυμοπεριεκτικότητα και αρκετή οξύτητα. Είναι ποικιλία ολιγόσπερμη ή και άσπερμη. Τα δέντρα της ποικιλίας είναι πλαγιόκλαδα, παραγωγικά και ανθεκτικά στην κορυφοξήρα. Παράγει καρπούς πολύ καλής ποιότητας και επεκτείνεται η καλλιέργεια της στην Ελλάδα.