Βακάλου

Καρπός ποικιλίας Βακάλου
Φύλλα ποικιλίας Βακάλου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Βακάλου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Βακάλου
Γενετική καταγωγή: Κρήτη (Λασίθι)

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -0,33
Χρώμα σάρκας (CCI): -3,21
Πάχος Φλοιού (mm): 4,70
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 9,57

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 58,93
Διάμετρος άξονα (mm): 71,90
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,22
Βάρος καρπού (gr): 110,49

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 40,87
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 9,03
Οξύτητα (%): 5,60
Κιτρικό οξύ (gr/L): 55,97
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,62
Ξηρό βάρος (%): 10,31
pH Χυμού: 1,89
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 61,57

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 80
Περίοδος συγκομιδής: Ιανουάριος – Μάϊο

Είναι ποικιλία η οποία εντοπίστηκε στην Κρήτη (Λασίθι). Είναι επιλογή της Ισπανικής ποικιλίας Verna η οποία όμως, σε αντίθεση με την Verna, ειναι πολύ ανθεκτική στην κορυφοξήρα. Είναι δίφορη ποικιλία με μεγάλο καρπό, πολύ καλή γεύση και πάρα πολύ υψηλή χυμοπεριεκτικότητα σε σχέση με τις άλλες Ελληνικές ποικιλίες λεμονιών. Οι καρποί είναι πού αρωματικοί και άσπερμοι. Οι καρποί αρχίζουν να ωριμάζουν τον Ιανουάριο μήνα και συγκομίζονται μέχρι και τα τέλη Μαϊου. Ο καρπός προσαρτάται πολύ καλά με τον ποδίσκο. Δεν παρουσιάζει τάση για παρενιαυτοφορία. Προτιμά τα αμμοαργυλώδη εδάφη και τις ηλιόλουστες θέσεις. Ανεμόπληκτες περιοχές θα πρέπει να αποφέυγονται ως προς την εγκατάσταση της. Είναι ποικιλία που ανταποκρίνεται πολύ καλά στο “φορτσάρισμα” και μπορεί να παράξει βερντέλια. Η καλλιέργεια της εντοπίζεται στην Κόρινθο και το Ξυλόκαστρο (Κιάτο) καθώς και στην Κρήτη.