Θηλυκοπορτοκαλιά

Καρπός ποικιλίας Θηλυκοπορτοκαλιά Χίου
Φύλλα ποικιλίας Θηλυκοπορτοκαλία Χίου
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Θηλυκοπορτοκαλιά Χίου
Γενετική καταγωγή: Χίος

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 4,13
Χρώμα σάρκας (CCI): 0,48
Πάχος Φλοιού (mm): 4,50
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 7,19

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 63,80
Διάμετρος άξονα (mm): 59,30
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,93
Βάρος καρπού (gr): 131,14

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 43,81
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,20
Οξύτητα (%): 1,98
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 5,13
Ξηρό βάρος (%): 15,57
pH Χυμού: 3,01
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 38,23

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο):
Περίοδος συγκομιδής: Δεκέμβριος – Φεβρουάριος