Λείο Κρήτης

Καρπός ποικιλίας Λείο Κρήτης
Φύλλα ποικιλίας Λείο Κρήτης
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Λείο Κρήτης (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Λείο Κρήτης
Γενετική καταγωγή: Κρήτη

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -5,09
Χρώμα σάρκας (CCI): -5,87
Πάχος Φλοιού (mm): 25,35
Σκληρότητα φλοιού (N): 45,15

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 107,50
Διάμετρος άξονα (mm): 140,93
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,33
Βάρος καρπού (gr): 905,55

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 4,98
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 7,33
Οξύτητα (%): 5,04
Κιτρικό οξύ (gr/L): 50,39
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,46
Ξηρό βάρος (%): 10,61
pH Χυμού: 2,34
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 35,49

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 70
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Το κίτρο Λείο Κρήτης ήταν η ποικιλία που στήριξε την Κιτροκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Εντοπίζεται στην Κρήτη, κυρίως στον Νομό Ρεθύμνης. Ο καρπός είναι λείος, με άριστη ποιότητα. Διακρίνονται ο καρπός δύναται να είναι επιμήκης ή και ελλειψοειδής. Οι καρποί είναι πολύ αρωματικοί, με ιδιαίτερα παχύ φλοιό, πολύ λίγο χυμό και λίγους σπόρους. Το δέντρο είναι χαμηλής ανάπτυξης, με πολύ μεγάλα αγκάθια στους βλαστούς. Τα φύλλα είναι μεγάλα, ωχροπράσινα και συνήθως επιμήκη. Δεν υπάρχει εντατική καλλιέργεια στην Κρήτη, μετά την παύση της Κιτρένωσης Ρεθύμνου. Οι οπωρώνες ξεριζώθηκαν και υπάρχουν μεμονωμένα, ξεχασμένα δέντρα σε ελάχιστα κτήματα στο Ρέθυμνο (Βυράν Επισκοπή).