Φυματιώδες Χανίων

Καρπός ποικιλίας Φυματιώδες Χανίων
Φύλλα ποικιλίας Φυματιώδες
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Φυματιώδες (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Φυματιώδες
Γενετική καταγωγή: Νησιά του Αιγαίου – Ιονίου – Κρήτη – Ρόδος

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -12,83
Χρώμα σάρκας (CCI): -8,03
Πάχος Φλοιού (mm): 15,00
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 10,63

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 97,00
Διάμετρος άξονα (mm): 166,67
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,72
Βάρος καρπού (gr): 654,93

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 15,77
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 6,10
Οξύτητα (%): 3,72
Κιτρικό οξύ (gr/L): 37,17
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,65
Ξηρό βάρος (%): 9,56
pH Χυμού: 1,99
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 41,18

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 50
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Ιανουάριος

Η ποικιλία Φυματιωδές είναι μια ποικιλία που αποτελεί τριπλοειδές φυσικό υβρίδιο της μανταρινιάς σατσούμα της οποίας το γονίδιο της πολυεμβρυονίας είναι ετεροζύγωτο. Όταν οι ποικιλίες αυτές διασταυρωθούν με πολυεμβρυονικές ποικιλίες προκύπτουν δέντρα που παράγουν αυτούς τους χαρακτηριστικούς καρπούς. Ο καρπός είναι πλούσιος σε αιθέρια έλαια, ενώ διαθέτει χαμηλή οξύτητα και χαμηλή χυμοπεριεκτηκότητα. Το δέντρο είναι χαμηλής ανάπτυξης, με αραιή κόμη. Αντέχει στην ξηρασία και την καλλιεργητική αμέλεια. Ο καρπός χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική. Η καλλιέργεια δεν είναι εντατική. Υπάρχουν πολύ λίγα δέντρα κυρίως στα Χανιά, στην περιοχή του Φουρνέ, στους πρόποδες του Ομαλού. Η ποικιλία εντοπίζεται και σε άλλα νησιά όπως η Ρόδος.