Κίτρο Diamante

Καρπός ποικιλίας Diamante
Φύλλα κίτρου Diamante
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Diamante (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο




Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Diamante
Γενετική Καταγωγή: Ιταλία

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI):-1,67
Χρώμα Σάρκας (CCI): -5,87
Πάχος Φλοιού (mm): 13,67
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 17,60

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 85,00
Διάμετρος Άξονα (mm): 91,83
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,08
Βάρος Καρπού (gr): 336,47

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 0,43
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 8,80
Οξύτητα (%): 5,81
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 58,08
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,52
Ξηρό Βάρος (%): 13,15
pH Χυμού: 1,92
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 29,67
Ολικές Πολυφαινόλες: 8,90
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 2,49

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 70
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Ιανουάριος

     

Το κίτρο Diamante, είναι ποικιλία που προέρχεται από την Καλαβρία της Ιταλίας. Οι καρποί της είναι μεγάλοι σε μέγεθος, ωοειδείς προς ελλειπτικοί με μικρό αυχένα. Η φλούδα του καρπού είναι πολύ παχιά και σαρκώδης, με λεία κιτρινωπή επιφάνεια. Η σάρκα είναι συνεκτική, με πολύ λίγο χυμό (ελάχιστο). Είναι ποικιλία που ανήκει στα ξινά κίτρια. Το δέντρο της ποικιλίας είναι πολύ χαμηλής ανάπτυξης, κρεμοκλαδές και οι βλαστοί φέρουν μεγάλα αγκάθια. Είναι πολύ ευαίσθητη στον παγετό. Στην Ελλάδα δεν καλλιεργείται εντατικά. Υπάρχουν μεμονωμένα διάσπαρτα δέντρα σε κτήματα κυρίως στην Κρήτη (Χανιά – Φουρνές).

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: ανοικτός
Πυκνότητα Αγκαθιών: μεγάλη
Μήκος Αγκαθιών: μέτριο

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: ασθενής

Έλασμα Φύλλου
Μήκος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μέτριο
Πλάτος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μικρό προς μέτριο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μεγάλη

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): επίπεδο ή ελαφρά κοίλο

Περιστροφή: απούσα ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: έντονος
Εγκοπές της Περιφέρειας: οδοντωτές
Σχήμα της Κορυφής: αμβλεία
Εγκοπή στην Άκρη: παρούσα

Μίσχος
Μήκος: μικρό
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): –

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: μέτρια

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μεγάλη
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μεγάλη
Μήκος Στημόνων: μέτριο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: μικρό

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: απουσία

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: προς τη βάση
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): κωνικό
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες Χωρίς Λαιμό): απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες Χωρίς Λαιμό): –
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον): –
Παρουσία Θηλής: απουσία
Προεξοχή της Θηλής: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: –
Παραμονή του Στύλου: καθόλου
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: παρουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: ισχυρή
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: κιτρινοπράσινο
Στιλπνότητα: μέτρια
Τραχύτητα: λεία προς μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: μικρότεροι, διάσπαρτοι ανάμεσα σε μεγαλύτερους
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μεγάλη

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: και τα δύο απόντα

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μεγάλο
Ελαιώδες: ελαιώδης

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: ανοικτό πράσινο
Γέμισμα του Πυρήνα: μέτριο
Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: καθόλου ή μικρή
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέτριος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μέτρια
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μικρό
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μικρό
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτρια
Χυμώδες: χαμηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: χαμηλά
Χυμός -Οξύτητα: υψηλή
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): πολύ μεγάλος
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): μεγάλος

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: απουσία
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει μία φορά
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: πρώιμη
Παρθενοκαρπία: παρουσία