Καρυστινό

Καρπός ποικιλίας Καρυστινό
Φύλλα ποικιλίας Καρυστινό
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Καρυστινό (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Καρυστινό (Κατσίκα, Άσπρο, Ντόπιο)
Γενετική καταγωγή: Ξυλόκαστρο

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 0,28
Χρώμα σάρκας (CCI): -3,55
Πάχος Φλοιού (mm): 5,45
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 8,56

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 52,74
Διάμετρος άξονα (mm): 72,92
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,38
Βάρος καρπού (gr): 86,04

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 33,46
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 9,92
Οξύτητα (%): 6,45
Κιτρικό οξύ (gr/L): 64,46
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,54
Ξηρό βάρος (%): 11,14
pH Χυμού: 1,94
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 59,72

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 90
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριο – Μάρτιο

Ελληνική ποικιλία, μέσης πρωιμότητας με σχετικά καλή ποιότητα καρπών. Το δέντρο είναι πλαγιόκλαδο, σχεδόν χωρίς αγκάθια, παραγωγικό και με σχετική ανθεκτικότητα στην κορυφοξήρα. Ο καρπός είναι μέτριου μεγέθους, επιμήκης ή ελλειπτικός με κοντό λαιμό και ανεπτυγμένη (αιχμηρή) θηλή που δεν περιβάλλεται από αυλάκωση. Ο καρπός είναι συνεκτικός και αντέχει στην μεταφορά. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους, με τραχειά επιφάνεια και αποκτά κίτρινο χρώμα όταν ωριμάσει. Ο καρπός έχει υψηλή χυμοπεριεκτικότητα, και υψηλή οξύτητα. Η σάρκα περιέχει σπέρματα ή είναι ολιγόσπερμη. Είναι μονόφορη ποικιλία που καρποφορεί τέλος φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης. Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί κλώνοι αυτής, όπως το Καρυστινό Ξυλοκάστρου.