Λαϊνάτο Χανίων

Καρπός ποικιλίας Λαϊνάτο Χανίων
Φύλλα ποικιλίας Λαϊνάτο Χανίων
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Λαϊνάτο Χανίων
Γενετική καταγωγή: Χανιά

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 4,33
Χρώμα σάρκας(CCI): -1,19
Πάχος Φλοιού (mm): 4,10
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 4,30

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 76,40
Διάμετρος άξονα (mm): 82,00
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,10
Βάρος καρπού (gr): 244,90

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 48,20
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,70
Οξύτητα (%): 1,10
Κιτρικό οξύ (gr/L): 11,40
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 9,50
Ξηρό βάρος (%): 12,80
pH Χυμού: 3,00
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 40,50

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 80
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Η ποικιλία είναι φυσική επιλογή της περιοχής των Χανίων. Το δέντρο της ποικιλίας είναι πολύ ζωηρό, και το ύψος δύναται να φτάσει ακόμη και τα 4 μέτρα. Οι καρποί είναι μεγάλου μεγέθους, έχουν σχήμα ωοειδές, με παχιά φλούδα που αποσπάται εύκολα, με λίγους σπόρους και αρκετό χυμό. Ο καρπός έχει αδρύ φλοιό. Ο καρπός παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση με τον ποδίσκο και δεν αποσπάται εύκολα από το δέντρο. Χαρακτηρίζεται ως μέσο-πρώιμη ποικιλία, ενώ οι καρποί διατηρούνται για πολύ πάνω στο δέντρο. Ο καρπός παρουσιάζει τάση για φούσκωμα όσο παραμένει πάνω στο δέντρο. Η καλλιέργεια της εντοπίζεται στην περιοχή των Χανίων, είναι όμως ιδιαίτερα περιορισμένη.