Λαϊνάτο Χανίων

Καρπός ποικιλίας Λαϊνάτο Χανίων
Φύλλα ποικιλίας Λαϊνάτο Χανίων
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Λαϊνάτο Χανίων (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Λαϊνάτο Χανίων
Γενετική Καταγωγή: Χανιά

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 4,33
Χρώμα Σάρκας(CCI): -1,19
Πάχος Φλοιού (mm): 4,10
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 4,30

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 76,40
Διάμετρος Άξονα (mm): 82,00
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,10
Βάρος Καρπού (gr): 244,90

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 48,20
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,70
Οξύτητα (%): 1,10
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 11,40
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 9,50
Ξηρό Βάρος (%): 12,80
pH Χυμού: 3,00
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 40,50
Ολικές Πολυφαινόλες: 148,61
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 0,68
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,59
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,66

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 80
Περίοδος Συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

     

Η ποικιλία είναι φυσική επιλογή της περιοχής των Χανίων. Το δέντρο της ποικιλίας είναι πολύ ζωηρό, και το ύψος δύναται να φτάσει ακόμη και τα 4 μέτρα. Οι καρποί είναι μεγάλου μεγέθους, έχουν σχήμα ωοειδές, με παχιά φλούδα που αποσπάται εύκολα, με λίγους σπόρους και αρκετό χυμό. Ο καρπός έχει αδρύ φλοιό. Ο καρπός παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση με τον ποδίσκο και δεν αποσπάται εύκολα από το δέντρο. Χαρακτηρίζεται ως μέσο-πρώιμη ποικιλία, ενώ οι καρποί διατηρούνται για πολύ πάνω στο δέντρο. Ο καρπός παρουσιάζει τάση για φούσκωμα όσο παραμένει πάνω στο δέντρο. Η καλλιέργεια της εντοπίζεται στην περιοχή των Χανίων, είναι όμως ιδιαίτερα περιορισμένη.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία ή αραιά
Μήκος Αγκαθιών: Κοντό

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέσο
Πλάτος: μέσο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέση προς μεγάλη
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκταινώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: απουσία ή ελαφρά
Εγκοπές Περιφέρειας: crenate
Σχήμα Κορυφής: αιχμηρό
Εγκοπή στην Κορυφή: απουσία

Μίσχος
Μήκος: κοντό προς μέσο
Παρουσία Πτερυγίων: παρουσία
Πλάτος Πτερυγίων: στενό

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: μέση
Μήκος Πετάλων: κοντό
Πλάτος Πετάλων: μέσο
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Μήκος Στημόνων: μέσο
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: απουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: κοντό
Σχήμα: ευθύ

Καρπός
Μήκος: μέσο προς μακρύ
Διάμετρος: μέση
Αναλογία Μήκος/Διάμετρος: μεγάλη
Θέση Ευρύτερου Μέρους: προς το άκρο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: –
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: απουσία ή λίγοι
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: πολύ κοντό προς κοντό
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: παρουσία
Παρουσία areola: απουσία
Τύπος areola: –
Διάμετρος areola: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: απουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού:
Διόγκωση Ομφαλού: –
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια

Επικρατούν Χρώμα: μέσο-πορτοκαλί
Τραχύτητα: μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μικροί προς μέτριοι
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μέση
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα παρόντα, εξογκώματα απόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: λεπτό προς μέτριο
Αντοχή: μέση
Χρώμα albedo: άσπρο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: απουσία
Δίχρωμα Τμήματα: απουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο-πορτοκαλί
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: μέσα προς πυκνά
Διάμετρος Πυρήνα: μικρή προς μέση
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ελαφρά
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέσα
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μέση προς ισχυρή
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: ασθενής προς μέτρια
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μέσο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: μέση προς ισχυρή
Παρουσία Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Μέγεθος Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: –
Χυμώδες: μέσο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέσο προς υψηλό
Χυμός -Οξύτητα: μέση
Αντοχή Ίνας: ασθενής προς μέτρια
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενη Αυτοεπικονίαση: πολλοί
Αριθμός Σπόρων – Ανοιχτής Γονιμοποίησης: πολλοί

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: μακρύ
Πλάτος: μέσο
Επιφάνεια: ζαρωμένη
Εξωτερικό Χρώμα: υπόλευκο
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: ανοικτό καφέ
Πολυεμβρυγονία Παρούσα – Χρώμα κοτυληδόνων: –

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέση
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: απουσία