Κοινό Ασίνης

Καρπός ποικιλίας Κοινό Ασίνης
Φύλλα ποικιλίας Κοινό Ασίνης
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Κοινό Ασίνης (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Κοινό Ασίνης
Γενετική καταγωγή: Ασίνη

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 5,31
Χρώμα σάρκας (CCI): 4,91
Πάχος Φλοιού (mm): 2,80
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 3,30

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 70,52
Διάμετρος άξονα (mm): 51,07
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,72
Βάρος καρπού (gr): 104,91

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 37,24
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 11,60
Οξύτητα (%): 0,93
Κιτρικό οξύ (gr/L): 9,25
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 12,73
Ξηρό βάρος (%): 13,30
pH Χυμού: 3,51
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 30,52

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 60
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Η ποικιλία Κοινό Ασίνης ανήκει στα κοινά μανταρίνια . Είναι ποικιλία μέσης ωρίμανσης και έχει φύλλα στενά και λογχοειδή. Είναι ανθεκτική ποικιλία στο κρύο και τα δέντρα της είναι παραγωγικά. Παρουσιάζει έντονο το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας. Ο καρπός φέρει πολλούς σπόρους και ξεφλουδίζεται εύκολα. Ο καρπός διαθέτει άριστη σχέση σακχάρων και οξέων, γεγονός που του προσδίδει πολύ ευχάριστη γεύση και έντονο άρωμα. Καλλιεργείται στην περιοχή της Ασίνης και στο Άργος σε περιορισμένη κλίμακα, καθώς αντικαταστάθηκε από ποικιλίες άσπερμες.