Μυρωδάτο Τυμπακίου

Καρπός ποικιλίας Μυρωδάτο Τυμπακίου
Φύλλα ποικιλίας Μυρωδάτο Τυμπακίου
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μυρωδάτο Τυμπακίου (Σκληρό Τυμπακίου)
Γενετική καταγωγή: Τυμπάκι

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 3,00
Χρώμα σάρκας(CCI): -0,83
Πάχος Φλοιού(mm): 3,10
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 1,50

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 69,40
Διάμετρος άξονα (mm): 74,80
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,10
Βάρος καρπού (gr): 181,70

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 51,80
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 11,20
Οξύτητα (%): 1,00
Κιτρικό οξύ (gr/L): 9,90
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 11,30
Ξηρό βάρος (%): 12,50
pH Χυμού: 3,20
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 55,30

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 80
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Είναι φυσική επιλογή από την περιοχή του Τυμπακίου Κρήτης. Τα δέντρα την ποικιλίας είναι ζωηρά και πολύ παραγωγικά. Οι καρποί της ποικιλίας είναι σφαιρικοί, ενώ η σάρκα έχει έντονο άρωμα και είναι λεία. Ο καρπός έχει λεπτή φλούδα, τραγανή συνεκτική σάρκα και δεν περιέχει σπόρους. Η δύναμη πρόσφυσης με τον ποδίσκο είναι ικανοποιητική. Δεν παρουσιάζει τάση για φούσκωμα όσο μένει πάνω στο δέντρο. Είναι ποικιλία μέσης ωρίμανσης, η οποία δεν παρουσιάζει παρενιαυτοφορία. Η καλλιέργεια της εντοπίζεται το Τυμπάκι της Κρήτης, είναι όμως ιδιαίτερα περιορισμένη.