Περγαμότο cv. Femminello

Καρπός ποικιλίας Femminello
Φύλλα ποικιλίας περγαμότο Femminello
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Περγαμότο Femminello
Γενετική καταγωγή: Ιταλία

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -0,22
Χρώμα σάρκας (CCI): -6,30
Πάχος Φλοιού (mm): 5,14
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 11,37

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 80,27
Διάμετρος άξονα (mm): 71,68
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,89
Βάρος καρπού (gr): 238,35

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 41,94
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 8,58
Οξύτητα (%): 4,23
Κιτρικό οξύ (gr/L): 42,29
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 2,03
Ξηρό βάρος (%): 10,46
pH Χυμού: 2,23
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 100,05

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 60
Περίοδος συγκομιδής: Οκτώβριος – Νοέμβριος

Το δέντρο της ποικιλίας δεν είναι πολύ ζωηρό, το σχήμα της κόμης ποικίλει, ενώ εμφανίζει ορθόλαδη ανάπτυξη. Η νεαρή βλάστηση έχει χρώμα ανοιχτό πράσινο. Τα φύλλα είναι μεγάλα, λογχοειδή και μυτερά. Τα άνθη είναι λευκά, ενώ οι καρποί είναι σχετικά μεγάλοι (μέσο βάρος 240 γρ.), με σχήμα σφαιρικό ή στρόγγυλο, με χαρακτηριστικές προεξέχουσες βάσεις και στήμονες. Η φλούδα είναι λεπτή, που αποχωρίζεται δύσκολα από την σάρκα, κίτρινη όταν ωριμάσει πλήρως ο καρπός με πολλούς ελαιοφόρους αδένες. Η σάρκα είναι κίτρινου – πράσινου χρώματος, πού όξινη και οι σπόροι είναι μονοεμβρυονικοί. Είναι ποικιλία μέτριας παραγωγικότητας. Είναι πολύ ανθεκτική στην καλλιεργητική αμέλεια και την ξηρασία.