Φορείς Έργου

Στο Έργο GoCitrus συμμετέχουν ως φορείς υλοποίησης:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Χανιά (Συντονιστής Έργου: Δρ Βασίλειος Ζιώγας, Ερευνητής Γ’) – (Συντονιστής Έργου)

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΙΓΒΦΠ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη Θεσσαλονίκης (Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Ιωάννης Γανόπουλος, Ερευνητής Β’ και υπεύθυνη Ινστιτούτου: Δρ Ειρήνη Σάρρου, Ερευνήτρια Γ’)

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, Θέρμη Θεσσαλονίκης (Υπεύθυνη: Δρ Γεωργία Τάνου, Ερευνήτρια Γ’)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Γεωπονίας – Εργαστήριο Δενδροκομίας (Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Μολασιώτης)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Δασολογίας – Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης, (Υπεύθυνος: Καθηγητής Φίλιππος Αραβανόπουλος)

Eπιχείρηση «Hellenic Plants», Ξυλόκαστρο Κορινθίας (Υπεύθυνος: Σαλής Σωτήριος)

Eπιχείρηση «Φυτώρια Βίτσιος», Βλαχερνά Άρτας (Υπεύθυνος: Βίτσιος Ευστράτιος)

Eταιρεία τυποποίησης και εμπορίας φρέσκων φρούτων «Creta Taste Α.Ε.», Αγιά Χανίων (Υπεύθυνος: Κάτσουρας Γεώργιος)