Το ερευνητικό Έργο GoCitrus επικεντρώνεται στις Ελληνικές ποικιλίες εσπεριδοειδών με στόχο την ανάδειξη των αγρονομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους

Τ2ΕΔΚ 01318

Οι Εταίροι του Έργου