Κίτρο φυματιώδες και περγαμότο Χανίων

Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις

Τ2ΕΔΚ-01318

Το ερευνητικό Έργο GoCitrus επικεντρώνεται στις Ελληνικές ποικιλίες εσπεριδοειδών με στόχο την ανάδειξη των αγρονομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους

Οι Εταίροι του Έργου