Άρθρο στην Εφημερίδα Agrenda

  • by

Η εφημερίδα Agrenda φιλοξένησε άρθρο του Συντονιστή του Έργου GoCitrus, στις 27-28 Φεβρουαρίου 2021, στο οποίο πραγματοποιήθηκε αναφορά για τους στόχους του Έργου, την σημασία του στον κλάδο των εσπεριδοειδών και η συνεισφορά του εν λόγω ερευνητικού Έργου στην διάσωση και αξιοποίηση του γενετικού πλούτου των γηγενών ποικιλιών εσπεριδοειδών όλων των ειδών. Το ερευνητικό Έργο GoCitrus, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Δράσης “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”.

Άρθρο στην εφημερίδα Agrenda για το Έργο GoCitrus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *