Άσπερμο Άρτας

Καρπός Άσπερμο Άρτας
Φύλλα ποικιλίας Άσπερμο Άρτας
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Άσπερμο Άρτας (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Άσπερμο Άρτας
Γενετική Καταγωγή: Άρτα

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 5,07
Χρώμα Σάρκας(CCI): -1,10
Πάχος Φλοιού (mm): 5,48
Σκληρότητα φλοιού (Kg): 0,17

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 65
Διάμετρος Άξονα (mm): 68,80
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,06
Βάρος Καρπού (gr): 149,08

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 41,05
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 11,80
Οξύτητα (%): 0,99
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 9,89
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 12
Ξηρό Βάρος (%): 13,40
pH Χυμού: 3,17
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 58,63
Ολικές Πολυφαινόλες: 111,12
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 0,00
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,56
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 1,36

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 50
Περίοδος Συγκομιδής: Δεκέμβριος – Ιανουάριος

     

Η ποικιλία Άσπερμο Άρτας είναι φυσική επιλογή της Άρτας. Είναι ποικιλία μέση ωρίμανσης. Ο καρπός την ποικιλίας έχει σχήμα ωοειδές και προσαρτάται ισχυρά με τον ποδίσκο. Ο φλοιός είναι παχύς, λείος και αποσπάται εύκολα από την σάρκα και δεν παρουσιάζει φούσκωμα. Η σάρκα δεν περιέχει σπόρους, και χαρακτηρίζεται από υψηλή χυμοπεριεκτικότητα. Οι καρποί είναι άριστης ποιότητας. Καρποφορεί κάθε χρόνο και παρουσιάζει ικανοποιητική παραγωγικότητα. Καλλιεργείται σε πολύ περιορισμένη έκταση, μόνο στην περιοχή της Άρτας. Υπάρχουν ελάχιστα μεμονωμένα δέντρα.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία ή αραιά
Μήκος Αγκαθιών: Κοντό

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: κοντό
Πλάτος: στενό προς μέσο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέση
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκταινώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: απουσία ή ελαφρά
Εγκοπές Περιφέρειας: crenate
Σχήμα Κορυφής: οξύ
Εγκοπή στην Κορυφή: παρουσία

Μίσχος
Μήκος: κοντό
Παρουσία Πτερυγίων: παρουσία
Πλάτος Πτερυγίων: στενό

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: μέση
Μήκος Πετάλων: μακρύ
Πλάτος Πετάλων: μέσο
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μεγάλη
Μήκος Στημόνων: μακρύ
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: απουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: μέσο
Σχήμα: τοξοειδές

Καρπός
Μήκος: κοντό προς μέσο
Διάμετρος: μικρή
Αναλογία Μήκος/Διάμετρος: μέση
Θέση Ευρύτερου Μέρους: προς το άκρο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: ρηχό
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: απουσία ή λίγοι
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: κοντό
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: πεπλατυσμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: παρουσία
Παρουσία areola: απουσία
Τύπος areola: –
Διάμετρος areola: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: μερική
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: απουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού: –
Διόγκωση Ομφαλού: –
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Επικρατούν Χρώμα: μέσο-πορτοκαλί
Τραχύτητα: μέση
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μικροί
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μέση
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα και εξογκώματα παρόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: λεπτή προς μέτρια
Αντοχή: μέτρια
Χρώμα albedo: άσπρο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: απουσία
Δίχρωμα Τμήματα: απουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο-πορτοκαλί
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: μέτρια
Διάμετρος Πυρήνα: μέση
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ελαφρά
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέσα
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μέση
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: ασθενής προς μέτρια
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μέσο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: λεπτό προς μέτριο
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: μέτρια
Παρουσία Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Μέγεθος Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: –
Χυμώδες: χαμηλό προς μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο προς υψηλό
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: ασθενής
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενης Αυτοεπικονίασης: απουσία ή πολύ λίγοι
Αριθμός Σπόρων – Ανοιχτής Γονιμοποίησης: απουσία ή πολύ λίγοι

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: –
Πλάτος: –
Επιφάνεια: –
Εξωτερικό Χρώμα: –
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: –
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα κοτυληδόνων: –

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέση
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: απουσία