Βάση Δεδομένων

Μεταφερθείτε στην αναλυτική βάση δεδομένων των ποικιλιών εσπεριδοειδών του Έργου για περισσότερες πληροφορίες για την ποιοτική σύσταση των καρπών καθώς και την γενομική και μεταβολομική τους ανάλυση.