Βάση Δεδομένων

Μεταφερθείτε στην αναλυτική βάση δεδομένων των ποικιλιών εσπεριδοειδών του Έργου για περισσότερες πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών, τα δενδροκομικά τους χαρακτηριστικά – Φαινότυπο (περιγραφή κατά CPVO) και τα αναλυτικά πρωτόκολλα παραλαβής καροτενοειδών, αιθέριων ελαίων, φλαβονοειδών και φαινολικών ουσιών.