Ημερολόγια GoCitrus Έτους 2023

  • by

Εν όψη του νέου έτους, όλοι οι φορείς του Έργου συμμετείχαν στην δημιουργία ημερολογίου για το έτος 2023. Στο πνεύμα του Έργου, το ημερολόγιο επικεντρώθηκε στην προβολή αποκλειστικά Ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών. Οι γκραβούρες που παρουσιάζονται στο ημερολόγιο είναι φιλοτεχνημένες από τον αείμνηστο κύριο Βάθη, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και προβάλουν την βιοποικιλότητα και ποικιλομορφία των Ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών όλων των ειδών.

Ο Συντονιστής του Έργου ευχαριστεί θερμά το Εργαστήριο Δενδροκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την παραχώρηση και φωτογράφηση του ανεκτίμητης αξίας υλικού.

Τα συγκεκριμένα ημερολόγια συνόδεψαν το ευχετήριο καλάθι προϊόντων που πρόσφερε ο Οργανισμός σε φορείς και την διοίκηση του ΥπΑΑΤ.

Το Έργο GoCitrus υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Συντονιστής του Έργου

Δρ Βασίλειος Ζιώγας 

Ερευνητής Γ΄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *