Θηλυκοπορτοκαλιά

Καρπός ποικιλίας Θηλυκοπορτοκαλιά Χίου
Φύλλα ποικιλίας Θηλυκοπορτοκαλία Χίου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Θηλυκοπορτοκαλιά (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Θηλυκοπορτοκαλιά Χίου
Γενετική Καταγωγή: Χίος

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 4,13
Χρώμα Σάρκας (CCI): 0,48
Πάχος Φλοιού (mm): 4,50
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 7,19

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 63,80
Διάμετρος Άξονα (mm): 59,30
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,93
Βάρος Καρπού (gr): 131,14

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 43,81
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,20
Οξύτητα (%): 1,98
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 5,13
Ξηρό Βάρος (%): 15,57
pH Χυμού: 3,01
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 38,23
Ολικές Πολυφαινόλες: 114,20
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 0,67
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,94
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,80

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 60
Περίοδος Συγκομιδής: Δεκέμβριος – Φεβρουάριος

     

Η ποικιλία είναι φυσική επιλογή της Χίου. Το δέντρο της ποικιλίας εμφανίζει κρεμοκλαδή ανάπτυξη, δεν φέρει αγκάθια. Τα φύλλα έχουν μέσο μήκος και πλάτος. Η άκρη του φύλλου εμφανίζει ελαφριά οδόντωση (crenate) ενώ το σχήμα του είναι οξύ, χωρίς εγκοπή στην άκρη του. Ο μίσχος του φύλλου είναι μέσος, χωρίς μισχικό πτερύγιο. Το άνθος της ποικιλίας φέρει μέσου μεγέθους πέταλα, με ένωση των στημόνων στην βάση, ενώ οι ανθήρες έχουν ελαφρύ κίτρινο χρώμα. Ο στύλος του άνθους είναι μέσος. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους, με μέση διάμετρο. Στο άκρο παρά τον ποδίσκο εμφανίζει μέσο μέγεθος αυλακώσεις, ενώ στην άκρη του ποδίσκου δεν εμφανίζει κολάρο. Ο καρπός δεν φέρει aerola στο άκρο του στύλου. Ο καρπός όταν ωριμάσει έχει κίτρινο -πορτοκαλή χρώμα και η επιφάνεια του είναι μέση. Η φλούδα του καρπού είναι λεπτή με μέση αντοχή στην πίεση. Ο καρπός δεν εμφανίζει πικρή γεύση όταν κοπεί, και δεν φέρει ομφαλό. Ο ώριμος καρπός, φέρει μέση χυμοπεριεκτηκότητα, με μέτρια συγκέντρωση διαλυτών στερεών, μέση οξύτητα και μέτρια αντοχή ινών. Πολύ μικρός αριθμός σπόρων. Είναι ποικιλία μέσης ωρίμανσης. Η καλλιέργεια του εντοπίζεται σε περιορισμένο αριθμό αγροτεμαχίων στην Χίο.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: κρέμουσα
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία ή αραιά
Μήκος Αγκαθιών: –

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέτρια
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκταινώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: απουσία ή ελαφρά
Εγκοπές Περιφέρειας: crenate
Σχήμα Κορυφής: οξύ
Εγκοπή στην Κορυφή: απουσία

Μίσχος
Μήκος: μέτριο
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία
Πλάτος Πτερυγίων: –

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: μέτρια
Μήκος Πετάλων: μέτριο
Πλάτος Πετάλων: φαρδύ
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Μήκος Στημόνων: μακρύ
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: ελαφρό κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: μέσο
Σχήμα: ευθύ

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Διάμετρος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: –
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: μέσοι
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: κοντό
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: απουσία
Παρουσία areola: απουσία
Τύπος areola: –
Διάμετρος areola: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: απουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού: –
Διόγκωση Ομφαλού: –
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Επικρατούν Χρώμα: κίτρινο-πορτοκαλί
Τραχύτητα: μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: μεγάλοι με διάσπαρτους μικρούς
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μέτριοι
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μέτρια
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα και εξογκώματα παρόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: λεπτή
Αντοχή: μέτρια
Χρώμα albedo: ανοικτό κίτρινο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: απουσία
Δίχρωμα Τμήματα: απουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο πορτοκαλί
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: μέτρια
Διάμετρος Πυρήνα: μικρή
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ελαφρά
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: πολλά
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μέτρια
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: μέτρια
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: ασθενής
Παρουσία Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Μέγεθος Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: –
Χυμώδες: μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενης Αυτοεπικονίασης: –
Αριθμός Σπόρων – Ανοιχτής Γονιμοποίησης: απουσία ή πολύ λίγοι

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: –
Πλάτος: –
Επιφάνεια: –
Εξωτερικό Χρώμα: –
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: –
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα κοτυληδόνων: –

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: απουσία