Κλημεντίνη De Nulles
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Κλημεντίνη De Nulles
Γενετική καταγωγή: Ισπανία

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 8,60
Χρώμα σάρκας (CCI): 3,03
Πάχος Φλοιού (mm): 1,70
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 2,50

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 60,65
Διάμετρος άξονα (mm): 46,88
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,77
Βάρος καρπού (gr): 94,56

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 54,90
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 13,18
Οξύτητα (%): 0,71
Κιτρικό οξύ (gr/L): 7,09
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 18,61
Ξηρό βάρος (%): 13,74
pH Χυμού: 3,68
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 26,65

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 60
Περίοδος συγκομιδής: Οκτώβριος – Ιανουάριος