Μανταρίνι Palazzeli

Καρπος ποικιλιας Palazzeli
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μανταρίνι Palazzeli
Γενετική καταγωγή: Ιταλία

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 8,78
Χρώμα σάρκας (CCI): 3,75
Πάχος Φλοιού (mm): 2,58
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 2,61

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 68,75
Διάμετρος άξονα (mm): 55,81
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,81
Βάρος καρπού (gr): 146,39

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 60,39
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 13,55
Οξύτητα (%): 0,71
Κιτρικό οξύ (gr/L): 7,15
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 19,02
Ξηρό βάρος (%): 14,45
pH Χυμού: 3,42
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 32,86

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 60
Περίοδος συγκομιδής: Δεκέμβριος – Φεβρουάριος