Ματσίτικο Σαγκουίνι Χίου

Καρπός ποικιλίας Ματσίτικο Χίου
Χαρακτηριστικά
Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Ματσίτικο Σαγκουϊνι Χίου
Γενετική καταγωγή: Χίος

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 4,37
Χρώμα σάρκας(CCI): 9,23
Πάχος Φλοιού(mm): 5,10
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 4,50

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 72,20
Διάμετρος άξονα (mm): 63,50
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,90
Βάρος καρπού (gr): 171,80

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 37,90
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 15,10
Οξύτητα (%): 1,20
Κιτρικό οξύ (gr/L): 11,80
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 12,80
Ξηρό βάρος (%): 14,80
pH Χυμού: 3,30
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 40,40

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 60
Περίοδος συγκομιδής: Ιανουάριος – Φεβρουάριος