Μποτσάτο Άρτας

Καρπός ποικιλίας Μποτσάτο Άρτας
Φύλλα ποικιλίας Μποτσάτο Άρτας
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μποτσάτο Άρτας
Γενετική καταγωγή: Άρτα

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 4,52
Χρώμα σάρκας(CCI): -0,82
Πάχος Φλοιού(mm): 4,60
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 1,00

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 71,90
Διάμετρος άξονα (mm): 77,00
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,10
Βάρος καρπού (gr): 201,00

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 48,70
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 11,60
Οξύτητα (%): 1,00
Κιτρικό οξύ (gr/L): 10,30
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 11,40
Ξηρό βάρος (%): 13,00
pH Χυμού: 3,00
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 53,90

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 80
Περίοδος συγκομιδής: τέλη Νοεμβρίου – Φεβρουάριος

Η ποικιλία Μποτσάτο Άρτας είναι φυσική επιλογή της περιοχής της Άρτας. Το δέντρο είναι ζωηρής ανάπτυξης καθώς δύναται να φτάσει ακόμη και τα 4 μέτρα ύψος. Ο καρπός είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους (μεγαλύτερος από τα Κοινά Άρτας – Στρογγυλό και Πλακέ), με αδρύ εμφάνιση, ωοειδούς σχήματος, με παχιά φλούδα που αποσπάται εύκολα. Ο καρπός προσαρτάται πολύ ισχυρά με τον ποδίσκο. Φέρει λίγους σπόρους και αρκετό χυμό. Είναι ποικιλία που εμφανίζει σταθερότητα στην παραγωγή και ωριμάζει τέλος Νοεμβρίου και δεν παρουσιάζει παρενιαυτοφορία. Παραγωγική ποικιλία η οποία καρποφορεί κανονικά κάθε χρόνο και παράγει καρπούς πού καλής ποιότητας. Καλλιεργείται μόνο στην περιοχή της Άρτας και σε πολύ μικρότερη έκταση από τα Κοινά (Πλακέ και Στρογγυλό Άρτας). Το Μποτσάτο Άρτας, μαζί με το Στρογγυλό Άρτας και τα Πλακέ Άρτας αντιπροσωπεύουν το 20% των ποικιλιών πορτοκαλιών που καλλιεργούνται στην Άρτα και διοχετεύονται στην χυμοποίηση.