Μποτσάτο Άρτας

Καρπός ποικιλίας Μποτσάτο Άρτας
Φύλλα ποικιλίας Μποτσάτο Άρτας
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Μποτσάτο Άρτας (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μποτσάτο Άρτας
Γενετική Καταγωγή: Άρτα

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 4,52
Χρώμα Σάρκας(CCI): -0,82
Πάχος Φλοιού(mm): 4,60
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 1,00

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 71,90
Διάμετρος Άξονα (mm): 77,00
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,10
Βάρος Καρπού (gr): 201,00

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 48,70
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 11,60
Οξύτητα (%): 1,00
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 10,30
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 11,40
Ξηρό Βάρος (%): 13,00
pH Χυμού: 3,00
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 53,90
Ολικές Πολυφαινόλες: 102,18
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 0,65
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,77
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,79

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/Δέντρο): 80
Περίοδος Συγκομιδής: τέλη Νοεμβρίου – Φεβρουάριος

     

Η ποικιλία Μποτσάτο Άρτας είναι φυσική επιλογή της περιοχής της Άρτας. Το δέντρο είναι ζωηρής ανάπτυξης καθώς δύναται να φτάσει ακόμη και τα 4 μέτρα ύψος. Ο καρπός είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους (μεγαλύτερος από τα Κοινά Άρτας – Στρογγυλό και Πλακέ), με αδρή εμφάνιση, ωοειδούς σχήματος, με παχιά φλούδα που αποσπάται εύκολα. Ο καρπός προσαρτάται πολύ ισχυρά με τον ποδίσκο. Φέρει λίγους σπόρους και αρκετό χυμό. Είναι ποικιλία που εμφανίζει σταθερότητα στην παραγωγή και ωριμάζει τέλος Νοεμβρίου και δεν παρουσιάζει παρενιαυτοφορία. Παραγωγική ποικιλία η οποία καρποφορεί κανονικά κάθε χρόνο και παράγει καρπούς πού καλής ποιότητας. Καλλιεργείται μόνο στην περιοχή της Άρτας και σε πολύ μικρότερη έκταση από τα Κοινά (Πλακέ και Στρογγυλό Άρτας). Το Μποτσάτο Άρτας, μαζί με το Στρογγυλό Άρτας και τα Πλακέ Άρτας αντιπροσωπεύουν το 20% των ποικιλιών πορτοκαλιών που καλλιεργούνται στην Άρτα και διοχετεύονται στην χυμοποίηση.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: αραιά
Μήκος Αγκαθιών: κοντό

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέσο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέτρια
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκταινώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: απουσία ή ελαφρά
Εγκοπές Περιφέρειας: crenate
Σχήμα Κορυφής: αιχμηρό
Εγκοπή στην Κορυφή: απουσία

Μίσχος
Μήκος: κοντό
Παρουσία Πτερυγίων: παρουσία
Πλάτος Πτερυγίων: στενό

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: –
Μήκος Πετάλων: κοντό
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Μήκος Στημόνων: μέσο
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: απουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: μέσο
Σχήμα: ευθύ

Καρπός
Μήκος: μέσο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Διάμετρος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: –
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: απουσία ή λίγοι
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: αρκετά κοντό
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: απουσία
Παρουσία areola: απουσία
Τύπος areola: –
Διάμετρος areola: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: απουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού: –
Διόγκωση Ομφαλού: –
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Επικρατούν Χρώμα: σκούρο πορτοκαλί
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: μεγάλοι με διάσπαρτους μικρούς
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μικροί
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: ασθενής
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα και εξογκώματα παρόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: λεπτή προς μέτρια
Αντοχή: μέτρια
Χρώμα albedo: άσπρο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: απουσία
Δίχρωμα Τμήματα: απουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο-πορτοκαλί
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: μέτρια προς πυκνά
Διάμετρος Πυρήνα: μικρή προς μέτρια
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ελαφρά
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέτρια
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μέτρια προς ισχυρή
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: ασθενής προς μέτρια
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: μέτρια
Παρουσία Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Μέγεθος Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: –
Χυμώδες: μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο προς υψηλό
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενης Αυτοεπικονίασης: –
Αριθμός Σπόρων – Ανοιχτής Γονιμοποίησης: πολλοί

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: μέτριο προς μακρύ
Πλάτος: μέτριο
Επιφάνεια: λεία
Εξωτερικό Χρώμα: υπόλευκο
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: ανοικτό καφέ
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα κοτυληδόνων: άσπρο

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια προς όψιμη
Παρθενοκαρπία: –
Αυτοασυμβίβαστο: –