Μυρωδάτο Τυμπακίου

Καρπός ποικιλίας Μυρωδάτο Τυμπακίου
Φύλλα ποικιλίας Μυρωδάτο Τυμπακίου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Μυρωδάτο Τυμπακίου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μυρωδάτο Τυμπακίου (Σκληρό Τυμπακίου)
Γενετική Καταγωγή: Τυμπάκι

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 3,00
Χρώμα Σάρκας(CCI): -0,83
Πάχος Φλοιού(mm): 3,10
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 1,50

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 69,40
Διάμετρος Αξονα (mm): 74,80
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,10
Βάρος Καρπού (gr): 181,70

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 51,80
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 11,20
Οξύτητα (%): 1,00
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 9,90
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 11,30
Ξηρό Βάρος (%): 12,50
pH Χυμού: 3,20
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 55,30
Ολικές Πολυφαινόλες: 134,54
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 0,74
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,54
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,87

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/Δέντρο): 80
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

     

Είναι φυσική επιλογή από την περιοχή του Τυμπακίου Κρήτης. Τα δέντρα την ποικιλίας είναι ζωηρά και πολύ παραγωγικά. Οι καρποί της ποικιλίας είναι σφαιρικοί, ενώ η σάρκα έχει έντονο άρωμα και είναι λεία. Ο καρπός έχει λεπτή φλούδα, τραγανή συνεκτική σάρκα και δεν περιέχει σπόρους. Η δύναμη πρόσφυσης με τον ποδίσκο είναι ικανοποιητική. Δεν παρουσιάζει τάση για φούσκωμα όσο μένει πάνω στο δέντρο. Είναι ποικιλία μέσης ωρίμανσης, η οποία δεν παρουσιάζει παρενιαυτοφορία. Η καλλιέργεια της εντοπίζεται το Τυμπάκι της Κρήτης, είναι όμως ιδιαίτερα περιορισμένη.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: αραιά
Μήκος Αγκαθιών: Κοντό

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέσο προς μακρύ
Πλάτος: μέσο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέση
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκταινώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: απουσία ή ελαφρά
Εγκοπές Περιφέρειας: crenate
Σχήμα Κορυφής: οξύ
Εγκοπή στην Κορυφή: απουσία

Μίσχος
Μήκος: κοντό
Παρουσία Πτερυγίων: παρουσία
Πλάτος Πτερυγίων: πολύ στενό

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: –
Μήκος Πετάλων: μέσο
Πλάτος Πετάλων: μέσο
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέση
Μήκος Στημόνων: μέσο
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: απουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: κοντό
Σχήμα: ευθύ

Καρπός
Μήκος: μέσο
Διάμετρος: μέση
Αναλογία Μήκος/Διάμετρος: μέση
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: –
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: απουσία ή λίγοι
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: πολύ κοντό προς κοντό
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: απουσία
Παρουσία areola: απουσία
Τύπος areola: –
Διάμετρος areola: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: απουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού: –
Διόγκωση Ομφαλού: –
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Επικρατούν Χρώμα: μέσο-πορτοκαλί
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: μεγάλοι με διάσπαρτους μικρούς
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μικροί
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: ασθενής
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα παρόντα, εξογκώματα απόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: λεπτό προς μέτριο
Αντοχή: μέση
Χρώμα albedo: άσπρο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: απουσία
Δίχρωμα Τμήματα: απουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο-πορτοκαλί
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: αραιά
Διάμετρος Πυρήνα: μέση
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ελαφρά
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέσα
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μέση προς ισχυρή
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: μέση προς ισχυρή
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μέσο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: μέση
Παρουσία Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Μέγεθος Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: –
Χυμώδες: μέσο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέσο προς υψηλό
Χυμός -Οξύτητα: μέση
Αντοχή Ίνας: μέση προς ισχυρή
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενη Αυτοεπικονίαση: –
Αριθμός Σπόρων – Ανοιχτής Γονιμοποίησης: λίγοι

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: μέσο προς μακρύ
Πλάτος: μέσο
Επιφάνεια: ζαρωμένη
Εξωτερικό Χρώμα: κιτρινωπό
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: ανοικτό καφέ
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα κοτυληδόνων: άσπρο

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέση προς όψιμη
Παρθενοκαρπία: –
Αυτοασυμβίβαστο: –