Ομιλία στην κλαδική έκθεση Agrotica για την βιο-ποικιλομορφία των ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών

  • by

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της κλαδικής Έκθεσης Agrotica, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, ο Συντονιστής του Έργου GoCitrus “Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις”, Δρ Βασίλειος Ζιώγας, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “Βιο-ποικιλομορφία ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών – Η αξιοποίηση ενός Θησαυρού”.

Η ομιλία επικεντρώθηκε στους στόχους του Έργου και ειδικότερα στην προσπάθεια να παραχθεί γνώση για το σύνολο των αγρονομικών και γενετικών πληροφοριών που σχετίζονται με τις ελληνικές ποικιλίες εσπεριδοειδών. Τονίστηκε ότι το Έργο είναι σταθμός στην Ελληνική επιστήμη των εσπεριδοειδών, καθώς συγκεντρώνει σε μια βάση δεδομένων όλη την υπάρχουσα πληροφορία, η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη σε όλους μέσω του διαδικτύου.

Τα αποτελέσματα του Έργου είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την επιστημονική κοινότητα που επιθυμεί να συνησφέρει στην δημιουργία νέων ποικιλιών εσπεριδοειδών, καθώς είναι σε εξέλιξη η αλληλούχηση του συνολικού γονιδιώματος των ελληνικών ποικιλιών. Το Έργο, ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Εθνική στρατηγική δημιουργίας νέων Ελληνικών ποικιλιών, προσαρμοσμένων στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας και με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τονίστηκε μέσω του Έργου, ότι Ελληνικές ποικιλίες όπως το σαγκουϊνι Γουρίτησς, το Μποτσάτο Άρτας, το Μανταρίνι Χίου, είναι μερικές από τις ποικιλίες που διαφέρουν γενετικά και ξεχωρίζουν από το σύνολο των γνωστών ποικιλιών. 

Μέσω του ιστότοπου του Έργου (www.gocitrus.gr) αλλά και της Βάσης Δεδομένων (www.gocitrusbd.com) κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να πληροφορηθεί για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας, όλων των ειδών εσπεριδοειδών, να δει εικόνες, αλλά και να αλληλεπιδράσει με τρισδιάστατα μοντέλα των καρπών. Επίσης, η βάση δεδομένων προσφέρει το σύνολο της δενδροκομικής περιγραφής για κάθε ποικιλία με κάθε λεπτομέρεια σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα CPVO. Επίσης, η βάση δεδομένων παρουσιάζει, για κάθε ποικιλία, ποσοτικά δεδομένα για την περιεκτικότητα σημαντικών πρωτογενών μεταβολιτών με ιδιαίτερο ρόλο στην υγεία του καταναλωτή και την βιομηχανία της μεταποίησης.

Τονίστηκε ότι είναι σε εξέλιξη πειράματα μετασυλλεκτικής φυσιολογίας, που σχετίζονται με τους καρπούς από το σαγκουϊνι Γουρίτσης και το λεμόνι Βακάλου, και διερευνώνται μεταβολομικές και μεταγραφομικές τροποποιήσεις μετά από την συντήρηση των καρπών σε ψυκτικούς θαλάμους και κατά την παραμονή τους στο ράφι. Πραγματοποιούνται προσπάθειες να προσδιοριστεί η άριστη συνθήκη συντήρησης τους που να μην επηρεάζει την διατροφική τους αξία και την ποιότητα τους.Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν είναι συνολική προσπάθεια όλων των φορέων του Έργου, και ειδικότερα των Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσω του εργαστηρίου Δενδροκομίας του Γεωπονικού Τμήματος και του εργαστηρίου Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Το Έργο GoCitrus υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Συντονιστής του Έργου

Δρ Βασίλειος Ζιώγας 

Ερευνητής Γ΄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *