Παρουσίαση μέρους των αποτελεσμάτων στους φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

  • by

Στις 22 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε διάλεξη στους φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, με θέμα «Οι νέες τάσεις στον κλάδο των εσπεριδοειδών». Παρουσιάστηκαν νέες ποικιλίες εσπεριδοειδών, νέες καλλιεργητικές πρακτικές και μετασυλλεκτικές παρεμβάσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Σημαντικό μέρος της ομιλίας επικεντρώθηκε στην αξία της διάσωσης της Ελληνικής βιοποικιλότητας και την συμβολή του Έργου στην μελλοντική δημιουργία νέων ποικιλιών εσπεριδοειδών. Παρουσιάστηκε η Βάση δεδομένων που φιλοξενεί το σύνολο των αποτελεσμάτων του Έργου και τονίστηκε η διατροφική αξία των εσπεριδοειδών και τα οφέλη τους στην υγεία του ανθρώπου.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν είναι συνολική προσπάθεια όλων των φορέων του Έργου, και ειδικότερα των Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσω του εργαστηρίου Δενδροκομίας του Γεωπονικού Τμήματος και του εργαστηρίου Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Το Έργο GoCitrus υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Συντονιστής του Έργου

Δρ Βασίλειος Ζιώγας 

Ερευνητής Γ΄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *