Ομιλία στο Κουτσοπόδι Άργους

  • by

Παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου «GoCitrus –  Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις»

Την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Κουτσοπόδι Άργους, ομιλία για  το παρόν και το μέλλον των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα, από τον Δρ Βασίλειο Ζιώγα, Ερευνητή Γ΄ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου.

Στο πλαίσιο της ομιλίας ο συντονιστής του Έργου πραγματοποίησε εκτενή αναφορά στο Έργο GoCitrus, όπου εξήρε την σημασία του στον κλάδο των εσπεριδοειδών. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι στόχοι του Έργου, ενώ τονίστηκε η σημασία και η αναγκαιότητα διάσωσης και αξιοποίησης του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών βάση των αποτελεσμάτων του Έργου. Παράλληλα παρουσιάστηκε στο κοινό η ιστοσελίδα του Έργου (www.gocitrus.gr), μέσω της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να βρει πληροφορίες για τα δενδροκομικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του συνόλου των ποικιλιών εσπεριδοειδών και η οποία θα εμπλουτιστεί με πληροφορίες που σχετίζονται με το γονιδίωμα της κάθε ποικιλίας.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, μέσω της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο συντονιστής του έργου

Δρ Βασίλειος Ζιώγας

Ερευνητής Γ΄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *