Παρουσίαση αποτελεσμάτων στο 18ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

  • by

Στις 5-7 Οκτωβρίου του 2022, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Domotel Xenia στον Βόλο το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης. Στο πλαίσιο των εργασιών του, παρουσιάστηκε από τον ερευνητή Γιάννη Γανόπουλο (Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου) και τον συνεργάτη Νικόλαο Τουρβά, ως μέλος της ομάδας του Έργου GoCitrus, γραπτή ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της Ενότητας Εργασίας ΕΕ4, που σχετίζονται με την γενετική ταυτοποίηση των ποικιλιών εσπεριδοειδών.

Η εργασία είχε τίτλο «Μοριακός Χαρακτηρισμός της Εθνικής Συλλογής Εσπεριδοειδών με πυρηνικούς μικροδορυφορικούς δείκτες». Μέσω των αποτελεσμάτων παρέχεται γενετική πληροφορία για το γονιδίωμα των ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών, που δύναται να συμβάλει στην αξιόπιστη και πιο αποδοτική διαχείριση του γενετικού αυτού πόρου. Η πλήρης χαρτογράφηση του συμβάλει στην μελλοντική προσπάθεια δημιουργίας στοχευμένων Ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών. Τα γενετικά αποτυπώματα των ποικιλιών, προσφέρουν πειστήρια για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του βελτιωτή.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, μέσω της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Συντονιστής του Έργου

Δρ Βασίλειος Ζιώγας

Ερευνητής Γ΄

Γραπτή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Ενότητας Εργασίας 4 του Έργου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *