Πλακέ Άρτας

Καρπός ποικιλίας Πλακέ Άρτας
Φύλλα ποικιλίας Πλακέ Άρτας
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Πλακέ Άρτας (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Πλακέ Άρτας
Γενετική Καταγωγή: Άρτα

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 6,29
Χρώμα Σάρκας (CCI): 0,06
Πάχος Φλοιού (mm): 5,30
Σκληρότητα Φλοιού (Kg): 4,80

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 76,50
Διάμετρος Άξονα (mm): 75,00
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,00
Βάρος Καρπού (gr): 212,90

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 47,40
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,20
Οξύτητα (%): 1,40
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 14,20
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 7,20
Ξηρό Βάρος (%): 12,20
pH Χυμού: 2,90
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 47,00
Ολικές Πολυφαινόλες: 91,48
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 0,47
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,82
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 1,05

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/Δέντρο): 60
Περίοδος Συγκομιδής: Νοέμβριο – Φεβρουάριο

     

Είναι μεσοπρώιμη ποικιλία και ανθεκτικότερη στις παγωνιές από το Στρογγυλό Άρτας. Φέρει καρπούς μέσου μεγέθους, με σχήμα πεπιεσμένης σφαίρα, με λεία φλούδα μέσου πάχους που αποσπάται δύσκολα από την σάρκα. Η σάρκα περιέχει πολλά σπέρματα. Οι καρποί έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και αναλογία σακχάρων προς οξέα τους προσδίδει ευχάριστη γεύση. Καλλιεργείται μόνο στην Άρτα και αποτελεί το 25% των κοινών πορτοκαλιών της περιοχής.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: αραιά
Μήκος Αγκαθιών: μακρύ

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μακρύ
Πλάτος: μέσο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μεγάλη
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκταινώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: απουσία ή ελαφρά
Εγκοπές Περιφέρειας: απουσία
Σχήμα Κορυφής: αιχμηρό
Εγκοπή στην Κορυφή: απουσία

Μίσχος
Μήκος: μακρύ
Παρουσία Πτερυγίων: παρουσία
Πλάτος Πτερυγίων: μέσο

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: μέτρια
Μήκος Πετάλων: κοντό
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτρια
Μήκος Στημόνων: μέσο
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μέσο
Σχήμα: ευθύ

Καρπός
Μήκος: μέσο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Διάμετρος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: πεπλατυσμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: ρηχό
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: μέτριοι
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: κοντό
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: πεπλατυσμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: απουσία
Παρουσία areola: απουσία
Τύπος areola: –
Διάμετρος areola: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: –
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: απουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού: –
Διόγκωση Ομφαλού: –
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Επικρατούν Χρώμα: μέσο-πορτοκαλί
Τραχύτητα: μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: –
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: –
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα παρόντα, εξογκώματα απόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: μέτρια
Αντοχή: μέτρια
Χρώμα albedo: ανοικτό κίτρινο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: απουσία
Δίχρωμα Τμήματα: απουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: ανοικτό-πορτοκαλί
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: αραιά
Διάμετρος Πυρήνα: μεγάλη
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ελαφρά
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: πολλά
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: –
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: –
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μακρύ
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: ασθενής
Παρουσία Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Μέγεθος Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: –
Χυμώδες: υψηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: υψηλό
Χυμός -Οξύτητα: υψηλή
Αντοχή Ίνας: ασθενής
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενης Αυτοεπικονίασης: πολλοί
Αριθμός Σπόρων – Ανοιχτής Γονιμοποίησης: πολλοί

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: κοντό
Πλάτος: μέτριο
Επιφάνεια: λεία
Εξωτερικό Χρώμα: υπόλευκο
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: άσπρο
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα κοτυληδόνων: άσπρο

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: απουσία