Πλακέ Άρτας

Καρπός ποικιλίας Πλακέ Άρτας
Φύλλα ποικιλίας Πλακέ Άρτας
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Πλακέ Άρτας
Γενετική καταγωγή: Άρτα

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 6,29
Χρώμα σάρκας (CCI): 0,06
Πάχος Φλοιού (mm): 5,30
Σκληρότητα φλοιού (Kg): 4,80

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 76,50
Διάμετρος άξονα (mm): 75,00
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,00
Βάρος καρπού (gr): 212,90

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 47,40
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,20
Οξύτητα (%): 1,40
Κιτρικό οξύ (gr/L): 14,20
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 7,20
Ξηρό βάρος (%): 12,20
pH Χυμού: 2,90
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 47,00

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 60
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριο – Φεβρουάριο

Είναι μεσοπρώιμη ποικιλία και ανθεκτικότερη στις παγωνιές από το Στρογγυλό Άρτας. Φέρει καρπούς μέσου μεγέθους, με σχήμα πεπιεσμένης σφαίρα, με λεία φλούδα μέσου πάχους που αποσπάται δύσκολα από την σάρκα. Η σάρκα περιέχει πολλά σπέρματα. Οι καρποί έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και αναλογία σακχάρων προς οξέα τους προσδίδει ευχάριστη γεύση. Καλλιεργείται μόνο στην Άρτα και αποτελεί το 25% των κοινών πορτοκαλιών της περιοχής.