Σαγκουίνι Αιγίου

Καρπός ποικιλίας σαγκουίνι Αιγίου
Φύλλα ποικιλίας Σαγκουίνι Αιγίου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Σαγκουίνι Αιγίου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Σαγκουϊνι Αιγίου
Γενετική καταγωγή: Αίγιο

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 6,23
Χρώμα σάρκας(CCI): 2,67
Πάχος Φλοιού(mm): 3,90
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 3,30

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 67,80
Διάμετρος άξονα (mm): 71,20
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,10
Βάρος καρπού (gr): 172,30

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 49,20
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 12,20
Οξύτητα (%): 1,10
Κιτρικό οξύ (gr/L): 11,30
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 10,90
Ξηρό βάρος (%): 14,70
pH Χυμού: 3,10
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 27,00

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 60
Περίοδος συγκομιδής: Ιανουάριος – Φεβρουάριος

Το δέντρο της ποικιλίας είναι ζωηρό και πολύ παραγωγικό. Υπάρχουν αναφορές όπου ο καρπός εμφανίζει ομφαλό. Είναι διπλοσαγκουϊνι καθώς ο φλοιός και η σάρκα εμφανίζουν ερυθρό μεταχρωματισμό. Είναι μέσης ωρίμανσης, καθώς ωριμάζει στα μέσα Ιανουαρίου. Οι καρποί είναι μικροί σε μέγεθος, με υψηλή χυμοπεριεκτικότητα και πολύ γευστικοί. Η καλλιέργεια του είναι πολύ περιορισμένη στην περιοχή του Αιγίου και υπάρχουν μόνο μεμονωμένα δέντρα