Σαγκουίνι Αιγίου

Καρπός ποικιλίας σαγκουίνι Αιγίου
Φύλλα ποικιλίας Σαγκουίνι Αιγίου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Σαγκουίνι Αιγίου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Σαγκουϊνι Αιγίου
Γενετική Καταγωγή: Αίγιο

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 6,23
Χρώμα Σάρκας(CCI): 2,67
Πάχος Φλοιού(mm): 3,90
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 3,30

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 67,80
Διάμετρος Άξονα (mm): 71,20
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,10
Βάρος Καρπού (gr): 172,30

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 49,20
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 12,20
Οξύτητα (%): 1,10
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 11,30
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 10,90
Ξηρό Βάρος (%): 14,70
pH Χυμού: 3,10
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 27,00
Ολικές Πολυφαινόλες: 114,90
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 1,38
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 1,49
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,86

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/Δέντρο): 60
Περίοδος Συγκομιδής: Ιανουάριος – Φεβρουάριος

Το δέντρο της ποικιλίας είναι ζωηρό και πολύ παραγωγικό. Υπάρχουν αναφορές όπου ο καρπός εμφανίζει ομφαλό. Είναι διπλοσαγκουϊνι καθώς ο φλοιός και η σάρκα εμφανίζουν ερυθρό μεταχρωματισμό. Είναι μέσης ωρίμανσης, καθώς ωριμάζει στα μέσα Ιανουαρίου. Οι καρποί είναι μικροί σε μέγεθος, με υψηλή χυμοπεριεκτικότητα και πολύ γευστικοί. Η καλλιέργεια του είναι πολύ περιορισμένη στην περιοχή του Αιγίου και υπάρχουν μόνο μεμονωμένα δέντρα.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: αραιά
Μήκος Αγκαθιών: κοντό

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: κοντό προς μέτριο
Πλάτος: στενό προς μέτριο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέτρια
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκταινώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: απουσία ή ελαφρά
Εγκοπές Περιφέρειας: crenate
Σχήμα Κορυφής: οξύ
Εγκοπή στην Κορυφή: απουσία

Μίσχος
Μήκος: κοντό
Παρουσία Πτερυγίων: παρουσία
Πλάτος Πτερυγίων: στενό

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: –
Μήκος Πετάλων: μέτριο
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτριο
Μήκος Στημόνων: κοντό
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: απουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: μέσο
Σχήμα: τοξοειδές

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Διάμετρος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: –
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: απουσία ή λίγοι
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: κοντό
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: απουσία
Παρουσία areola: απουσία
Τύπος areola: –
Διάμετρος areola: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: κάποτε παρουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού: μικρή
Διόγκωση Ομφαλού: μικρό
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: παρουσία

Ποικιλοχρωμία: παρουσία

Καρπός Επιφάνεια
Επικρατούν Χρώμα: μέσο-πορτοκαλί
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: μεγάλοι με διάσπαρτους μικρούς
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μικροί με μέτριοι
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μέτρια
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα παρόντα, εξογκώματα απόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: μέτρια
Αντοχή: μέτρια
Χρώμα albedo: άσπρο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: απουσία
Δίχρωμα Τμήματα: παρουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο πορτοκαλί
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: μέτρια
Διάμετρος Πυρήνα: μικρή προς μέτρια
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ελαφρά
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέτρια
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μέτρια
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: ασθενής προς μέτρια
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: ισχυρή
Παρουσία Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: σποραδικά παρουσία
Μέγεθος Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: μικρό
Χυμώδες: μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο προς υψηλό
Χυμός -Οξύτητα: μέση προς υψηλή
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενης Αυτοεπικονίασης: –
Αριθμός Σπόρων – Ανοιχτής Γονιμοποίησης: απουσία ή πολύ λίγοι

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Επιφάνεια: λεία
Εξωτερικό Χρώμα: υπόλευκο
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: ανοικτό καφέ
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα Κοτυληδόνων: άσπρο

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέση προς όψιμη
Παρθενοκαρπία: –
Αυτοασυμβίβαστο: –