Σαγκουίνι Γουρίτσης

Καρπός ποικιλίας σαγκουίνι Γουρίτσης
Φύλλα ποικιλίας Σαγκουίνι Γουρίτσης
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Σαγκουϊνι Γουρίτσης (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιοΧαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Σαγκουϊνι Γουρίτσης
Γενετική Καταγωγή: Γουρίτσα – Αιτωλοακαρνανία

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 4,56
Χρώμα Σάρκας (CCI): 2,44
Πάχος Φλοιού (mm): 5,12
Σκληρότητα Φλοιού (N): 0,52

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 66,82
Διάμετρος Άξονα (mm): 66,87
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,00
Βάρος Καρπού (gr): 149,52

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 41,95
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 13,78
Οξύτητα (%): 0,91
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 9,14
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 15,12
Ξηρό Βάρος (%): 13,19
pH Χυμού: 3,51
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 42,98
Ολικές Πολυφαινόλες: 96,95
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 11,17
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 2,70
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,94

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/Δέντρο): 110
Περίοδος Συγκομιδής: Φεβρουάριος – Απρίλιος

Πολύ αξιόλογη ποικιλία που δημιουργήθηκε στην περιοχή της Γουρίτσας, δίπλα στην λίμνη της Τριχωνίδας. Προσδιορίζεται ως διπλοσαγκουίνι, καθώς ο καρπός αποκτά κόκκινο χρώμα εσωτερικά στην σάρκα καθώς και στον φλοιό. Ο καρπός είναι μετρίου μεγέθους, με σχήμα ωοειδές έως σφαιρικό. Ο φλοιός είναι λεπτός, χρώματος πορτοκαλί, με ρόδινες κατά θέσεις αποχρώσεις. Η σάρκα διαθέτει μέση χυμοπεριεκτικότητα, με γλυκιά γεύση και ρόδινες αποχρώσεις. Ο βαθμός χρωματισμού τόσο του φλοιού αλλά και της σάρκας εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή όπου καλλιεργείται, αλλά και από το στάδιο ωρίμανσης του καρπού. Όσο περισσότερο ωριμάζει ο καρπός, τόσο περισσότερο αποκτά ερυθρό χρώμα. Ο καρπός είναι συνήθως άσπερμος ή ολιγόσπερμος. Ωριμάζει τους καρπούς από τον Φεβρουάριο μήνα και δύναται να τους διατηρήσει μέχρι και τον Απρίλιο. Η καλλιέργεια της εντοπίζεται στην περιοχή της Γουρίτσας, στα παράκτια κτήματα πλησίον της λίμνης Τριχωνίδας και ευνοείται από το συγκεκριμένο μικροκλίμα και εδαφική σύσταση ως προς την εκδήλωση των μοναδικών ποιοτικών της χαρακτηριστικών.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία ή αραιά
Μήκος Αγκαθιών: –

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέσο
Πλάτος: μέτριο
Αναλογία Μήκους/πλάτος: μέση
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκτενώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: απουσία ή ελαφρά
Εγκοπές Περιφέρειας: crenate
Σχήμα Κορυφής: αμβλύ
Εγκοπή στην Κορυφή: απουσία

Μίσχος
Μήκος: μέσο
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία
Πλάτος Πτερυγίων: –

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: μικρή
Μήκος Πετάλων: κοντό
Πλάτος Πετάλων: μέσο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μικρή
Μήκος Στημόνων: μέσο
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Βιώσιμη γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μέσο
Σχήμα: ευθύ

Καρπός
Μήκος: κοντό
Διάμετρος: μικρή
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Θέση Ευρύτερου Μέρους: προς το άκρο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: πεπλατυσμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: παρουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: ρηχό
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: μέτριος
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: κοντό
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: απουσία
Παρουσία areola: απουσία
Τύπος areola: –
Διάμετρος areola: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: απουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού: –
Διόγκωση Ομφαλού: –
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Επικρατούν Χρώμα: πορτοκαλοκόκκινο
Τραχύτητα: μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: –
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: –
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα και εξογκώματα παρόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: μέτριο
Αντοχή: μέτρια
Χρώμα albedo: ανοιχτό κίτρινο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: παρουσία
Δίχρωμα Τμήματα: παρουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: πορτοκαλοκόκκινο
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: πυκνά
Διάμετρος Πυρήνα: μικρή
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: πολλά
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: ισχυρή
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: μέση
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: κοντό
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: λεπτό
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: ισχυρή
Παρουσία Ομφαλού – Ορατού Εσωτερικά: απουσία
Μέγεθος Ομφαλού – Ορατού Εσωτερικά: –
Χυμώδες: υψηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: υψηλό
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή ίνας: ασθενής
Αριθμός σπόρων – ελεγχόμενη αυτοεπικονίαση: απουσία ή πολύ λίγοι
Αριθμός σπόρων – ανοιχτής γονιμοποίησης: απουσία ή πολύ λίγοι

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: –
Μήκος: –
Πλάτος: –
Επιφάνεια: –
Εξωτερικό Χρώμα: –
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: –
Πολυεμβρυγονία Παρούσα – Χρώμα Κοτυληδόνων: –

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: όψιμη
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: απουσία