Σουλτανί Κρήτης – Φόδελε

Καρπός Ποικιλίας Σουλτανί Κρήτης (Φόδελε)
Φύλλα ποικιλίας Σουλτανί Κρήτης – Φόδελε
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Σουλτανί Κρήτης
Γενετική καταγωγή: Κρήτη

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 5,20
Χρώμα σάρκας(CCI): -0,79
Πάχος Φλοιού(mm): 4,90
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 2,50

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 72,40
Διάμετρος άξονα (mm): 77,00
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,10
Βάρος καρπού (gr): 190,60

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 51,40
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,10
Οξύτητα (%): 1,11
Κιτρικό οξύ (gr/L): 11,30
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 9,10
Ξηρό βάρος (%): 12,60
pH Χυμού: 3,00
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 38,60

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 70
Περίοδος συγκομιδής: Δεκέμβριο – Ιανουάριο

Η ποικιλία αποτελεί φυσική επιλογή της Κρήτης, στον Νομό Ηρακλείου, στην περιοχή του Φόδελε. Τα δέντρα της ποικιλίας είναι ζωηρά και πολύ παραγωγικά. Η ποικιλία ωριμάζει τους καρπούς από τον Δεκέμβριο. Οι καρποί έχουν σχήμα ωοειδές, είναι λεπτόφλουδοι με λίγους σπόρους, αρωματικοί, με ευχάριστη γεύση και μέσο προς μεγάλο μέγεθος. Διατηρούνται πολύ καλά πάνω στο δέντρο δίχως να υποβαθμίζεται η ποιότητα τους και ο καρπός παρουσιάζει μεγάλη πρόσφυση με τον ποδίσκο. Δεν παρουσιάζει τάση για παρενιαυτοφορία. Η σάρκα έχει υψηλή χυμοπεριεκτικότητα. Η ποικιλία καλλιεργείται στο Φόδελε του Νομού Ηρακλείου της Κρήτης με την ονομασία Σουλτανί. Είναι πολύ περιορισμένη καθώς υπάρχουν ελάχιστοι οπωρώνες. Ο πολύ αρωματικός της καρπός τον καθιστά μια υποσχόμενη Ελληνική ποικιλία.