Σουλτανί Κρήτης – Φόδελε

Καρπός Ποικιλίας Σουλτανί Κρήτης (Φόδελε)
Φύλλα ποικιλίας Σουλτανί Κρήτης – Φόδελε
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Σουλτανί Κρήτης – Φόδελε (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Σουλτανί Κρήτης
Γενετική Καταγωγή: Κρήτη

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 5,20
Χρώμα Σάρκας(CCI): -0,79
Πάχος Φλοιού(mm): 4,90
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 2,50

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 72,40
Διάμετρος Αξονα (mm): 77,00
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,10
Βάρος Καρπού (gr): 190,60

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 51,40
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,10
Οξύτητα (%): 1,11
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 11,30
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 9,10
Ξηρό Βάρος (%): 12,60
pH Χυμού: 3,00
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 38,60
Ολικές Πολυφαινόλες: 136,61
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 1,47
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 1,62
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,88

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/Δέντρο): 70
Περίοδος Συγκομιδής: Δεκέμβριο – Ιανουάριο

     

Η ποικιλία αποτελεί φυσική επιλογή της Κρήτης, στον Νομό Ηρακλείου, στην περιοχή του Φόδελε. Τα δέντρα της ποικιλίας είναι ζωηρά και πολύ παραγωγικά. Η ποικιλία ωριμάζει τους καρπούς από τον Δεκέμβριο. Οι καρποί έχουν σχήμα ωοειδές, είναι λεπτόφλουδοι με λίγους σπόρους, αρωματικοί, με ευχάριστη γεύση και μέσο προς μεγάλο μέγεθος. Διατηρούνται πολύ καλά πάνω στο δέντρο δίχως να υποβαθμίζεται η ποιότητα τους και ο καρπός παρουσιάζει μεγάλη πρόσφυση με τον ποδίσκο. Δεν παρουσιάζει τάση για παρενιαυτοφορία. Η σάρκα έχει υψηλή χυμοπεριεκτικότητα. Η ποικιλία καλλιεργείται στο Φόδελε του Νομού Ηρακλείου της Κρήτης με την ονομασία Σουλτανί. Είναι πολύ περιορισμένη καθώς υπάρχουν ελάχιστοι οπωρώνες. Ο πολύ αρωματικός της καρπός τον καθιστά μια υποσχόμενη Ελληνική ποικιλία.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: αραιά
Μήκος Αγκαθιών: Κοντό

Έλασμα φύλλου
Μήκος: μέσο
Πλάτος: μέσο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέση
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκταινώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: απουσία ή ελαφρά
Εγκοπές Περιφέρειας: crenate
Σχήμα Κορυφής: αιχμηρό
Εγκοπή στην Κορυφή: απουσία

Μίσχος
Μήκος: κοντό
Παρουσία Πτερυγίων: παρουσία
Πλάτος Πτερυγίων: στενό

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: –
Μήκος Πετάλων: μακρύ
Πλάτος Πετάλων: φαρδύ
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέση
Μήκος Στημόνων: μακρύ
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: απουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: μέσο
Σχήμα: τοξοειδές

Καρπός
Μήκος: μέσο
Διάμετρος: μέση
Αναλογία Μήκος/Διάμετρος: μικρή
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: πεπλατυσμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: –
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: απουσία ή λίγοι
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: κοντό
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: παρουσία
Παρουσία areola: απουσία
Τύπος areola: –
Διάμετρος areola: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: απουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού: –
Διόγκωση Ομφαλού: –
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός επιφάνεια
Επικρατούν Χρώμα: μέσο-πορτοκαλί
Τραχύτητα: λεία με μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μικροί
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: ασθενής
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα απόντα, εξογκώματα παρόντα

Καρπός φλούδα
Πάχος: λεπτό με μέτριο
Αντοχή: μέση
Χρώμα albedo: άσπρο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: απουσία
Δίχρωμα Τμήματα: απουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο-πορτοκαλί
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: μέσα
Διάμετρος Πυρήνα: μέση
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ελαφρά
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέσα
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: ισχυρή
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: ασθενής με μέτρια
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μέσο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο προς χονδρό
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: μέση
Παρουσία Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Μέγεθος Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: –
Χυμώδες: μέσο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέσο προς υψηλό
Χυμός -Οξύτητα: μέση
Αντοχή Ίνας: μέση
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενη Αυτοεπικονίαση: –
Αριθμός Σπόρων – Ανοιχτής Γονιμοποίησης: απουσία ή πολύ λίγοι

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: μέσο
Πλάτος: μέσο
Επιφάνεια: λεία
Εξωτερικό Χρώμα: υπόλευκο
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: ανοικτό καφέ
Πολυεμβρυγονία Παρούσα – Χρώμα κοτυληδόνων: άσπρο

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέση προς όψιμη
Παρθενοκαρπία: –
Αυτοασυμβίβαστο: –