Στρογγυλό Άρτας

Καρπός Ποικιλίας Στρογγυλό Άρτας
Φύλλα ποικιλίας Στρογγυλό Άρτας
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Στρογγυλό Άρτας (Καθαρή ή Λεία ή Κατσαρή)
Γενετική καταγωγή: Άρτα

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 4,27
Χρώμα σάρκας(CCI): -0,17
Πάχος Φλοιού (mm): 4,20
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 3,40

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 74,10
Διάμετρος άξονα (mm): 72,70
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,00
Βάρος καρπού (gr): 212,40

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 52,00
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 11,10
Οξύτητα (%): 1,40
Κιτρικό οξύ (gr/L): 13,80
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 8,00
Ξηρό βάρος (%): 13,90
pH Χυμού: 2,80
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 40,50

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 60
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριο – Ιανουάριο

Αποτελεί φυσική επιλογή της περιοχής της Άρτας. Ο καρπός παρουσιάζει καλή εμφάνιση και προσαρτάται με πολύ μεγάλη δύναμη με τον ποδίσκο. Πρώιμη ποικιλία με σφαιρικό σχήμα, μέσου μεγέθους, με ευπάθεια στις παγωνιές. Η σάρκα περιέχει αρκετά σπέρματα (5-10). Ο φλοιός του καρπού είναι λείος, με μέσο πάχος. Παρουσιάζει έντονη τάση παρενιαυτοφορίας. Καλλιεργείται μόνο στην Άρτα και αντιπροσωπεύει το 75% των κοινών πορτοκαλιών της περιοχής και είναι πολύ καλή για χυμό.