Φράπα Pommelo

Καρπός Φράππας
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Φράπα κόκκινη
Γενετική καταγωγή: Μαλαισία

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -4,04
Χρώμα σάρκας (CCI): 5,09
Πάχος Φλοιού (mm): 24,30
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 21,20

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 156,00
Διάμετρος άξονα (mm): 140,30
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,90
Βάρος καρπού (gr): 1209,80

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 5,50
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 8,50
Οξύτητα (%): 2,70
Κιτρικό οξύ (gr/L): 27,50
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 3,40
Ξηρό βάρος (%): 11,40
pH Χυμού: 2,90
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 54,30

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 40
Περίοδος συγκομιδής: Οκτώβριος – Νοέμβριος