Μικρόκαρπο Μεσσαράς

Καρπός ποικιλίας Μικρόκαρπο Μεσσαράς
Φύλλα ποικιλίας Μικρόκαρπο Μεσσαράς
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μικρόκαρπο Μεσσαράς
Γενετική καταγωγή: Μεσσαρά

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -1,79
Χρώμα σάρκας (CCI): -5,83
Πάχος Φλοιού (mm): 5,21
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 6,42

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 63,83
Διάμετρος άξονα (mm): 61,71
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,97
Βάρος καρπού (gr): 129,39

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 47,97
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,13
Οξύτητα (%): 4,06
Κιτρικό οξύ (gr/L): 40,64
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 2,52
Ξηρό βάρος (%): 11,71
pH Χυμού: 2,25
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 28,57

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο): 60
Περίοδος συγκομιδής: Οκτώβριο – Νοέμβριο

Η ποικιλία Μικρόκαρπο Μεσσαράς είναι φυσική επιλογή από την περιοχή της Μεσσαράς Ηρακλείου. Ο καρπός όταν ωριμάσει αποκτά κιτρινο-πράσινο χρώμα, είναι μικρού μεγέθους, και φέρει λίγους σπόρους. Το σχήμα του είναι σφαιρικό ή και ωοειδές. Η σάρκα έχει υψηλή χυμοποεριεκτικότητα και πολύ υψηλή οξύτητα. Είναι πολύ παραγωγική ποικιλία με μικρή τάση για παρενιαυτοφορία. Ο καρπός προσαρτάται πολύ δυνατά με τον ποδίσκο πάνω στο δέντρο και μπορεί να παραταθεί ο χρόνος συγκομιδής του. Είναι μεσοπρώιμη ποικιλία και συγκομίζεται τον Νοέμβριο. Δεν καλλιεργείται εντατικά. Υπάρχουν ελάχιστα δέντρα στην περιοχή της Μεσσαράς.