Περγαμότο Femminello

Καρπός περγαμότου ποικιλίας FeminelloΧαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Περγαμότο Femminello
Γενετική καταγωγή: Ιταλία

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -0,22
Χρώμα σάρκας (CCI): -6,29
Πάχος Φλοιού (mm): 5,14
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 11,37

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 80,27
Διάμετρος άξονα (mm): 71,68
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,89
Βάρος καρπού (gr): 238,35

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 41,94
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 8,58
Οξύτητα (%): 4,23
Κιτρικό οξύ (gr/L): 42,29
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 2,03
Ξηρό βάρος (%): 10,46
pH Χυμού: 2,23
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 100,05

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο):
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος