Ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο Εσπεριδοειδών – Freskon 2023

  • by

Στο πλαίσιο της FRESKON 2023, στις 23 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο Εσπεριδοειδών, στο οποίο ο συντονιστής του Έργου, παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση της εσπεριδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και μέρος των αποτελεσμάτων του Έργου GoCitrus. Μεταξύ άλλων τόνισε την σημασία διατήρησης και αξιοποίησης της ελληνικής βιοποικιλότητας στα εσπεριδοειδή. Επίσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ποιοτικής αλλά και γενετικής ανάλυσης των Ελληνικών ποικιλιών του Έργου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *