Ψηφιακή κάρτα GoCitrus

  • by

Για τις ανάγκες διάχυσης του Έργου, δημιουργήθηκε ψηφιακή κάρτα τεχνολογίας NFC.

Άμεση εμφάνιση της ιστοσελίδας του Έργου με το άγγιγμα της κάρτας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *