Αδαμοπούλου

Καρπός ποικιλίας Αδαμοπούλου (επτάκιλη)
Φύλλα ποικιλίας Αδαμοπούλου (επτάκιλη)
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Αδαμοπούλου (επτάκιλη) (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Αδαμοπούλου (Επτάκιλη)
Γενετική Καταγωγή: Γαλατάς Τροιζίνίας – Δενδροκομικός Σταθμός Πόρου

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): -0,55
Χρώμα Σάρκας (CCI): -4,76
Πάχος Φλοιού (mm): 6,39
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 8,75

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 65,85
Διάμετρος Άξονα (mm): 77,39
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,18
Βάρος Καρπού (gr): 147,50

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 37,90
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 8,93
Οξύτητα (%): 5,81
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 58,13
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,54
Ξηρό Βάρος (%): 9,57
pH Χυμού: 1,94
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 56,01
Ολικές Πολυφαινόλες: 61,38
Καροτενοειδή: β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,16
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,10

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 80
Περίοδος Συγκομιδής: Οκτώβριος – Μάρτιος (80%) & Ιούνιος Σεπτέμβριος (20%)

     

Είναι επιλογή του Δενδροκομικού Σταθμού Πόρου από δέντρα της ποικιλίας Lisbon. Πρόκειται για πολύμορφη ποικιλία που κλιμακώνει την παραγωγή μέσα στο χρόνο και τα χαρακτηριστικά των καρπών της διαφέρουν από εποχή σε εποχή, ανάλογα το κύμα ανθοφορίας. Τα δίφορα λεμόνια διαθέτουν πιο σφαιρικό σχήμα. Ο καρπός έχει ποικιλόμορφο μέγεθος (μέτριο έως και πολύ μεγάλο), σχήμα ελλειπτικό έως επίμηκες, κοντό λαιμό και ανεπτυγμένη θηλή η οποία περιβάλλεται από την μια πλευρά από αυλάκι. Ο φλοιός έχει μέτριο έως μεγάλο πάχος και η επιφάνεια είναι τραχεία. Ο χρωματισμός είναι κίτρινος όταν ωριμάζει και η σάρκα διαθέτει πλούσια χυμοπεριεκτικότητα και αρκετή οξύτητα. Είναι ποικιλία ολιγόσπερμη ή και άσπερμη. Τα δέντρα της ποικιλίας είναι πλαγιόκλαδα, παραγωγικά και ανθεκτικά στην κορυφοξήρα. Παράγει καρπούς πολύ καλής ποιότητας και επεκτείνεται η καλλιέργεια της στην Ελλάδα.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: ανοικτός
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία ή μικρή
Μήκος Αγκαθιών: μικρό

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: ισχυρή

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέτρια

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο

Περιστροφή: απούσα ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: μέτριος
Εγκοπές της Περιφέρειας: οδοντωτές
Σχήμα της Κορυφής: μυτερή
Εγκοπή στην Άκρη: παρούσα

Μίσχος
Μήκος: μεγάλο
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): –

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: ισχυρή

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μεγάλη
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μεγάλη
Μήκος Στημόνων: μεγάλο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μεγάλο

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: παρουσία

Καρπός
Μήκος: μεγάλο
Διάμετρος: μεγάλη
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): έντονα στρογγυλεμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον): έντονα στρογγυλεμένο
Παρουσία Θηλής: παρουσία
Προεξοχή της Θηλής: έντονη
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: –
Παραμονή του Στύλου: καθόλου
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: παρουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: ασθενής
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Στιλπνότητα: μέτρια
Τραχύτητα: αδρή
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μεγάλη

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: και τα δύο παρόντα

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μεγάλο
Ελαιώδες: ξηρός

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: ανοικτό κίτρινο
Γέμισμα του Πυρήνα: πυκνό
Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μεγάλη
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μεγάλος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μεγάλη
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μεγάλο
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μεγάλο
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: ισχυρή
Χυμώδες: υψηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο: χαμηλά
Χυμός -Οξύτητα: υψηλή
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): –
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): καθόλου ή πολύ μικρός

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει περισσότερες από μία φορές
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια προς όψιμη
Παρθενοκαρπία: παρουσία