Βακάλου

Καρπός ποικιλίας Βακάλου
Φύλλα ποικιλίας Βακάλου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Βακάλου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Βακάλου
Γενετική Καταγωγή: Κρήτη (Λασίθι)

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): -0,33
Χρώμα Σάρκας (CCI): -3,21
Πάχος Φλοιού (mm): 4,70
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 9,57

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 58,93
Διάμετρος Άξονα (mm): 71,90
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,22
Βάρος Καρπού (gr): 110,49

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 40,87
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 9,03
Οξύτητα (%): 5,60
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 55,97
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,62
Ξηρό Βάρος (%): 10,31
pH Χυμού: 1,89
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 61,57
Ολικές Πολυφαινόλες: 65,24
Καροτενοειδή: β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,13
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,34

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 80
Περίοδος Συγκομιδής: Ιανουάριος – Μάϊο

     

Είναι ποικιλία η οποία εντοπίστηκε στην Κρήτη (Λασίθι). Είναι επιλογή της Ισπανικής ποικιλίας Verna η οποία όμως, σε αντίθεση με την Verna, είναι πολύ ανθεκτική στην κορυφοξήρα. Είναι δίφορη ποικιλία με μεγάλο καρπό, πολύ καλή γεύση και πάρα πολύ υψηλή χυμοπεριεκτικότητα σε σχέση με τις άλλες Ελληνικές ποικιλίες λεμονιών. Οι καρποί είναι πού αρωματικοί και άσπερμοι. Οι καρποί αρχίζουν να ωριμάζουν τον Ιανουάριο μήνα και συγκομίζονται μέχρι και τα τέλη Μαΐου. Ο καρπός προσαρτάται πολύ καλά με τον ποδίσκο. Δεν παρουσιάζει τάση για παρενιαυτοφορία. Προτιμά τα αμμοαργυλώδη εδάφη και τις ηλιόλουστες θέσεις. Ανεμόπληκτες περιοχές θα πρέπει να αποφεύγονται ως προς την εγκατάσταση της. Είναι ποικιλία που ανταποκρίνεται πολύ καλά στο “φορτσάρισμα” και μπορεί να παράξει βερντέλια. Η καλλιέργεια της εντοπίζεται στην Κόρινθο και το Ξυλόκαστρο (Κιάτο) καθώς και στην Κρήτη.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: ανοικτός
Πυκνότητα Αγκαθιών: μέτρια
Μήκος Αγκαθιών: μέτριο

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: ισχυρή

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέτρια

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο

Περιστροφή: απούσα ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: απών ή ασθενής
Εγκοπές της Περιφέρειας: οδοντωτές
Σχήμα της Κορυφής: αμβλεία
Εγκοπή στην Άκρη: παρούσα

Μίσχος
Μήκος: μέτριο
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): –

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: μέτρια

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μέτρια
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μέτρια
Μήκος Στημόνων: μεγάλο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μέτριο

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: απουσία

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): κωνικό
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον): ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Θηλής: παρουσία
Προεξοχή της Θηλής: μέτρια
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή του Στύλου: καθόλου
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: απουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: –
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: κιτρινοπράσινο
Στιλπνότητα: έντονη
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μεγάλη

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: και τα δύο παρόντα

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μέτριο
Ελαιώδες: μέτριος

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: ανοικτό κίτρινο
Γέμισμα του Πυρήνα: πυκνό
Διάμετρος Πυρήνα: μικρή
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: καθόλου ή μικρή
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μεγάλος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μεγάλη
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μεγάλο
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μεγάλο
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτρια
Χυμώδες: μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο: χαμηλά
Χυμός -Οξύτητα: υψηλή
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): –
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): μικρός

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: απουσία
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει περισσότερες από μία φορές
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία