Ζαμπετάκη

Καρπός ποικιλίας Ζαμπετάκη
Φύλλα ποικιλίας Ζαμπετάκη
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Ζαμπετάκη (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Ζαμπετάκη
Γενετική Καταγωγή: Κρήτη

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): -0,52
Χρώμα Σάρκας (CCI): -3,82
Πάχος Φλοιού (mm): 5,73
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 10,20

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 60,92
Διάμετρος Άξονα (mm): 83,91
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,38
Βάρος Καρπού (gr): 131,00

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 37,33
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 8,28
Οξύτητα (%): 5,94
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 59,43
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,39
Ξηρό Βάρος (%): 9,55
pH Χυμού: 1,94
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 51,38
Ολικές Πολυφαινόλες: 54,53
Καροτενοειδή: β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,12
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,30

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/Δέντρο): 80
Περίοδος Συγκομιδής: Απρίλιος – Σεπτέμβριος

     

Η λεμονιά Ζαμπετάκη είναι πολύφορη ποικιλία και ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής της, περίπου 50 – 60% συγκομίζεται τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο γι’ αυτό λέγεται και καλοκαιρινή ποικιλία. Είναι προϊόν φυσικού υβριδισμού των ποικιλιών “Μικρόκαρπο Μεσσαράς” και Eureka, την οποία συνέλεξε ο καθηγητής Ζαμπετάκης σε μια από τις περιοδείες του στη Μεσσαρά Κρήτης.
Τα δέντρα είναι μέση ζωηρότητας, πολύ παραγωγικά και οι καρποί της εξαιρετικής ποιότητας, λεπτόφλουδοι, χωρίς σπόρους, με άφθονο, αρωματικό χυμό και με μικρή θηλή στην άκρη. Η ποικιλία αυτή είναι ανθεκτική στους ανέμους και μικρή ανθεκτικότητα στην κορυφοξήρα. Σε σχέση με τις άλλες ποικιλίες λεμονιάς η Ζαμπετάκη φέρει την παραγωγή της στην άκρη των βλαστών της κόμης των δέντρων. Οι καρποί της είναι μέσου μεγέθους και προτιμούνται στην εσωτερική αγορά, σε αντίθεση με τις μεγαλόκαρπες ποικιλίες της Verna και Lisbon. Η παραγωγικότητα της επηρεάζεται από το υποκείμενο. Την πιο καλή παραγωγικότητα την δίδει όταν εμβολιαστεί πάνω σε υποκείμενο νεραντζιάς. Η ποικιλία αυτή έχει επεκταθεί στον Νομό Χανίων και στην Πελοπόννησο.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: ανοικτός
Πυκνότητα Αγκαθιών: μέτρια
Μήκος Αγκαθιών: μέτριο

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: μέτρια

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέτρια

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο

Περιστροφή: απούσα ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: απών ή ασθενής
Εγκοπές της Περιφέρειας: οδοντωτές
Σχήμα της Κορυφής: οξεία
Εγκοπή στην Άκρη: απούσα

Μίσχος
Μήκος: μέτριο
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): –

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: ισχυρή

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μεγάλη
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μικρό
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μεγάλη
Μήκος Στημόνων: μεγάλο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μεγάλο

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: απουσία

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον): ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Θηλής: παρουσία
Προεξοχή της Θηλής: μέτρια
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή του Στύλου: καθόλου
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: απουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: –
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Στιλπνότητα: μέτρια
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μεγάλη

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: και τα δύο παρόντα

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μέτριο
Ελαιώδες: ξηρός

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: ανοικτό κίτρινο
Γέμισμα του Πυρήνα: μέτριο
Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: καθόλου ή μικρή
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μεγάλος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μέτρια
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτριο
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτριο
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτρια
Χυμώδες: μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο: χαμηλά
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): –
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): μικρός

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει περισσότερες από μία φορές
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: όψιμη
Παρθενοκαρπία: παρουσία