Λείο Κρήτης

Καρπός ποικιλίας Λείο Κρήτης
Φύλλα ποικιλίας Λείο Κρήτης
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Λείο Κρήτης (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Λείο Κρήτης
Γενετική Καταγωγή: Κρήτη

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): -5,09
Χρώμα Σάρκας (CCI): -5,87
Πάχος Φλοιού (mm): 25,35
Σκληρότητα Φλοιού (N): 45,15

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 107,50
Διάμετρος Άξονα (mm): 140,93
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,33
Βάρος Καρπού (gr): 905,55

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 4,98
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 7,33
Οξύτητα (%): 5,04
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 50,39
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,46
Ξηρό Βάρος (%): 10,61
pH Χυμού: 2,34
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 35,49
Ολικές Πολυφαινόλες (mg/g DW): 33,29
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 2,31

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 70
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Το κίτρο Λείο Κρήτης ήταν η ποικιλία που στήριξε την Κιτροκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Εντοπίζεται στην Κρήτη, κυρίως στον Νομό Ρεθύμνης. Ο καρπός είναι λείος, με άριστη ποιότητα. Διακρίνονται ο καρπός δύναται να είναι επιμήκης ή και ελλειψοειδής. Οι καρποί είναι πολύ αρωματικοί, με ιδιαίτερα παχύ φλοιό, πολύ λίγο χυμό και λίγους σπόρους. Το δέντρο είναι χαμηλής ανάπτυξης, με πολύ μεγάλα αγκάθια στους βλαστούς. Τα φύλλα είναι μεγάλα, ωχροπράσινα και συνήθως επιμήκη. Δεν υπάρχει εντατική καλλιέργεια στην Κρήτη, μετά την παύση της Κιτρένωσης Ρεθύμνου. Οι οπωρώνες ξεριζώθηκαν και υπάρχουν μεμονωμένα, ξεχασμένα δέντρα σε ελάχιστα κτήματα στο Ρέθυμνο (Βυράν Επισκοπή). Σημαντική είναι η προσπάθεια διατήρησης της καλλιέργειας στο Γαράζο Ρεθύμνου.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: ανοικτός
Πυκνότητα Αγκαθιών: μεγάλη
Μήκος Αγκαθιών: μεγάλο

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: ασθενής

Έλασμα Φύλλου
Μήκος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μεγάλο
Πλάτος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μεγάλο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μεγάλη

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): ενδιάμεσο

Περιστροφή: απούσα ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: έντονος
Εγκοπές της Περιφέρειας: οδοντωτές
Σχήμα της Κορυφής: στρογγυλεμένη
Εγκοπή στην Άκρη: παρούσα

Μίσχος
Μήκος: μικρό
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): –

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: ασθενής

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μεγάλη
Μήκος Πετάλων: μικρό
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μικρή
Μήκος Στημόνων: μέτριο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: μικρό

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: απουσία

Καρπός
Μήκος: μεγάλο
Διάμετρος: μεγάλη
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μεγάλη
Θέση Ευρύτερου Μέρους: προς τη βάση
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): έντονα στρογγυλεμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες Χωρίς Λαιμό): απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες Χωρίς Λαιμό): –
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον): –
Παρουσία Θηλής: απουσία
Προεξοχή της Θηλής: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: –
Παραμονή του Στύλου: καθόλου
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: παρουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: ασθενής
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: ανοικτό κίτρινο
Στιλπνότητα: έντονη
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μεγάλη

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: και τα δύο απόντα

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μεγάλο
Ελαιώδες: ελαιώδης

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: ανοικτό πράσινο
Γέμισμα του Πυρήνα: πυκνό
Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: καθόλου ή μικρή
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μικρός προς μέτριος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μέτρια
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μικρό
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μικρό
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτρια
Χυμώδες: χαμηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: χαμηλά
Χυμός -Οξύτητα: χαμηλή
Αντοχή Ίνας: χαμηλή
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): μεγάλος
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): μέτριος

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: απουσία
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει μία φορά
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: πρώιμη
Παρθενοκαρπία: παρουσία