Φυματιώδες Χανίων

Καρπός ποικιλίας Φυματιώδες Χανίων
Φύλλα ποικιλίας Φυματιώδες
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Φυματιώδες (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιοΧαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Φυματιώδες
Γενετική Καταγωγή: Νησιά του Αιγαίου – Ιονίου – Κρήτη – Ρόδος

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): -12,83
Χρώμα Σάρκας (CCI): -8,03
Πάχος Φλοιού (mm): 15,00
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 10,63

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 97,00
Διάμετρος Αξονα (mm): 166,67
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,72
Βάρος Καρπού (gr): 654,93

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 15,77
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 6,10
Οξύτητα (%): 3,72
Κιτρικό οξύ (gr/L): 37,17
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,65
Ξηρό Βάρος (%): 9,56
pH Χυμού: 1,99
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 41,18
Ολικές Πολυφαινόλες (mg/g DW): 10,24
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 2,57

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 50
Περίοδος Συγκομιδής: Νοέμβριος – Ιανουάριος

Η ποικιλία Φυματιώδες είναι μια ποικιλία που αποτελεί τριπλοειδές φυσικό υβρίδιο της μανταρινιάς σατσούμα της οποίας το γονίδιο της πολυεμβρυονίας είναι ετεροζύγωτο. Όταν οι ποικιλίες αυτές διασταυρωθούν με πολυεμβρυονικές ποικιλίες προκύπτουν δέντρα που παράγουν αυτούς τους χαρακτηριστικούς καρπούς. Ο καρπός είναι πλούσιος σε αιθέρια έλαια, ενώ διαθέτει χαμηλή οξύτητα και χαμηλή χυμοπεριεκτικότητα. Το δέντρο είναι χαμηλής ανάπτυξης, με αραιή κόμη. Αντέχει στην ξηρασία και την καλλιεργητική αμέλεια. Ο καρπός χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική. Η καλλιέργεια δεν είναι εντατική. Υπάρχουν πολύ λίγα δέντρα κυρίως στα Χανιά, στην περιοχή του Φουρνέ, στους πρόποδες του Ομαλού. Η ποικιλία εντοπίζεται και σε άλλα νησιά όπως η Ρόδος.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Τριπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: ανοικτός
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία ή μικρή
Μήκος Αγκαθιών: μικρό

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: ασθενής

Έλασμα Φύλλου
Μήκος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μεγάλο
Πλάτος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μεγάλο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): μεγάλη

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή (ακραίο φυλλάριο σε σύνθετο φύλλο): επίπεδο ή ελαφρά κοίλο

Περιστροφή: μέτρια
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: μέτριος
Εγκοπές της Περιφέρειας: οδοντωτές
Σχήμα της Κορυφής: οξεία
Εγκοπή στην Άκρη: παρούσα

Μίσχος
Μήκος: μικρό
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): –

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: ασθενής

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μεγάλη
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μεγάλο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μεγάλη
Μήκος Στημόνων: μέτριο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: μεγάλο

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: απουσία

Καρπός
Μήκος: μεγάλο
Διάμετρος: μεγάλη
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μεγάλη
Θέση Ευρύτερου Μέρους: προς τη βάση
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): κωνικό
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες Χωρίς Λαιμό): απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες Χωρίς Λαιμό): –
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον): –
Παρουσία Θηλής: απουσία
Προεξοχή της Θηλής: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: –
Παραμονή του Στύλου: καθόλου
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: παρουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: ασθενής
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: πράσινο
Στιλπνότητα: ασθενής
Τραχύτητα: αδρή
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μεγάλη

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: και τα δύο παρόντα

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μεγάλο
Ελαιώδες: ελαιώδης

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: ανοικτό πράσινο
Γέμισμα του Πυρήνα: μέτριο
Διάμετρος Πυρήνα: μικρή
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: καθόλου ή μικρή
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέτριος προς μεγάλος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μέτρια
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μικρό
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μικρό
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτρια
Χυμώδες: μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: χαμηλά
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): καθόλου ή πολύ μικρός
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): μικρός

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: απουσία
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει μία φορά
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτριος
Παρθενοκαρπία: παρουσία