Κίτρο Diamante

Καρπός ποικιλίας Diamante
Φύλλα κίτρου Diamante
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Diamante (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Diamante
Γενετική καταγωγή: Ιταλία

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI):-1,67
Χρώμα σάρκας (CCI): -5,87
Πάχος Φλοιού (mm): 13,67
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 17,60

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 85,00
Διάμετρος άξονα (mm): 91,83
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,08
Βάρος καρπού (gr): 336,47

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 0,43
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 8,80
Οξύτητα (%): 5,81
Κιτρικό οξύ (gr/L): 58,08
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,52
Ξηρό βάρος (%): 13,15
pH Χυμού: 1,92
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 29,67

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 70
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Ιανουάριος

Το κίτρο Diamante, είναι ποικιλία που προέρχεται από την Καλαβρία της Ιταλίας. Οι καρποί της είναι μεγάλοι σε μέγεθος, ωοειδείς προς ελλειπτικοί με μικρό αυχένα. Η φλούδα του καρπού είναι πολύ παχιά και σαρκώδης, με λεία κιτρινωπή επιφάνεια. Η σάρκα είναι συνεκτική, με πολύ λίγο χυμό (ελάχιστο). Είναι ποικιλία που ανήκει στα ξινά κίτρια. Το δέντρο της ποικιλίας είναι πολύ χαμηλής ανάπτυξης, κρεμοκλαδές και οι βλαστοί φέρουν μεγάλα αγκάθια. Είναι πολύ ευαίσθητη στον παγετό. Στην Ελλάδα δεν καλλιεργείται εντατικά. Υπάρχουν μεμονωμένα διάσπαρτα δέντρα σε κτήματα κυρίως στην Κρήτη (Χανιά – Φουρνές).