Καρυστινή Ξυλοκάστρου

Καρπός καρυστινό Ξυλοκάστρου
Φύλλα ποικιλίας Καρυστινό Ξυλοκάστρου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Καρυστινό Ξυλοκάστρου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Καρυστινή Ξυλοκάστρου
Γενετική Καταγωγή: Ξυλόκαστρο

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): -0,38
Χρώμα Σάρκας (CCI): -4,32
Πάχος Φλοιού (mm): 5,85
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 8,25

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 55,55
Διάμετρος Άξονα (mm): 70,71
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,28
Βάρος Καρπού (gr): 101,14

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 32,82
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 9,87
Οξύτητα (%): 6,27
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 62,71
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,57
Ξηρό Βάρος (%): 10,59
pH Χυμού: 1,95
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 58,79
Ολικές Πολυφαινόλες: 64,57
Καροτενοειδή: β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,19
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,07

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 90
Περίοδος Συγκομιδής: Δεκέμβριος – Μάιος

     

Η ποικιλία είναι φυσική επιλογή της περιοχής του Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Το δέντρο της ποικιλίας εμφανίζει όρθια ανάπτυξη, δεν φέρει αγκάθια. Τα φύλλα είναι μέτριου μήκος και πλάτους. Η άκρη του φύλλου είναι οδοντωτή. Πολύ χαρακτηριστικό που την ξεχωρίζει από την ποικιλία «Καρυστινή» είναι ότι η νέα βλάστηση είναι πράσινου χρώματος και δεν φέρει ανθοκυάνες. Ο μίσχος του φύλλου είναι μετρίου μεγέθους, χωρίς μισχικό πτερύγιο. Το άνθος της ποικιλίας φέρει μεγάλου μεγέθους πέταλα, ενώ οι ανθήρες έχουν μέτριο κίτρινο χρώμα. Ο στύλος του άνθους είναι μεγάλος. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους, με μέση διάμετρο. Ο καρπός στην άκρη του ποδίσκου δεν εμφανίζει λαιμό. Ο καρπός στο άκρο του στύλου εμφανίζει θηλή με μικρή ουλή. Ο καρπός όταν ωριμάσει έχει μέτριο κίτρινο χρώμα και η επιφάνεια του είναι λεία. Η φλούδα του καρπού έχει μέτριο πάχος και δεν αφήνει έλαια στο χέρι. Ο ώριμος καρπός, έχει μέση χυμοπεριεκτηκότητα, με υψηλή συγκέντρωση διαλυτών στερεών και υψηλή οξύτητα. Είναι ποικιλία μέσης ωρίμανσης. Η καλλιέργεια του εντοπίζεται σε μικρό αριθμό αγροτεμαχίων στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: όρθιος
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία ή μικρή
Μήκος Αγκαθιών: μικρό

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: απουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: –

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέτρια

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: επίπεδο ή ελαφρά κοίλο

Περιστροφή: απούσα ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: απών ή ασθενής
Εγκοπές της Περιφέρειας: οδοντωτές
Σχήμα της Κορυφής: μυτερή
Εγκοπή στην Άκρη: παρούσα

Μίσχος
Μήκος: μέτριο
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): –

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: απουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: –

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μεγάλη
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μέτρια
Μήκος Στημόνων: μεγάλο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: απουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μεγάλο

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: απουσία

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον): ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Θηλής: παρουσία
Προεξοχή της Θηλής: μέτρια
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή του Στύλου: καθόλου
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: παρουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: μέτρια
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Στιλπνότητα: μέτρια
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μεγάλη

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: κοιλώματα παρόντα, διογκώσεις απούσες

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μέτριο
Ελαιώδες: ξηρός

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: μέτρια ροζ
Γέμισμα του Πυρήνα: μέτριο
Διάμετρος Πυρήνα: μικρή
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: καθόλου ή μικρή
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μεγάλος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μέτρια
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μεγάλο
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτριο
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: αδύναμη
Χυμώδες: μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: υψηλά
Χυμός -Οξύτητα: υψηλή
Αντοχή Ίνας: υψηλή
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): καθόλου ή πολύ μικρός
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): καθόλου ή πολύ μικρός

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: απουσία
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει περισσότερες από μία φορές
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία