Καρυστινό

Καρπός ποικιλίας Καρυστινό
Φύλλα ποικιλίας Καρυστινό
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Καρυστινό (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Καρυστινό (Κατσίκα, Άσπρο, Ντόπιο)
Γενετική Καταγωγή: Ξυλόκαστρο

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 0,28
Χρώμα Σάρκας (CCI): -3,55
Πάχος Φλοιού (mm): 5,45
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 8,56

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 52,74
Διάμετρος Άξονα (mm): 72,92
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,38
Βάρος Καρπού (gr): 86,04

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 33,46
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 9,92
Οξύτητα (%): 6,45
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 64,46
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,54
Ξηρό Βάρος (%): 11,14
pH Χυμού: 1,94
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 59,72
Ολικές Πολυφαινόλες: 92,50
Καροτενοειδή: β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,21
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,66

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 90
Περίοδος Συγκομιδής: Νοέμβριο – Μάρτιο

     

Ελληνική ποικιλία, μέσης πρωιμότητας με σχετικά καλή ποιότητα καρπών. Το δέντρο είναι πλαγιόκλαδο, σχεδόν χωρίς αγκάθια, παραγωγικό και με σχετική ανθεκτικότητα στην κορυφοξήρα. Ο καρπός είναι μέτριου μεγέθους, επιμήκης ή ελλειπτικός με κοντό λαιμό και ανεπτυγμένη (αιχμηρή) θηλή που δεν περιβάλλεται από αυλάκωση. Ο καρπός είναι συνεκτικός και αντέχει στην μεταφορά. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους, με τραχεία επιφάνεια και αποκτά κίτρινο χρώμα όταν ωριμάσει. Ο καρπός έχει υψηλή χυμοπεριεκτικότητα, και υψηλή οξύτητα. Η σάρκα περιέχει σπέρματα ή είναι ολιγόσπερμη. Είναι μονόφορη ποικιλία που καρποφορεί τέλος φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης. Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί κλώνοι αυτής, όπως το Καρυστινό Ξυλοκάστρου.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: ανοικτός
Πυκνότητα Αγκαθιών: μικρή
Μήκος Αγκαθιών: μικρό

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: ισχυρή

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μεγάλο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μικρή

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: επίπεδο ή ελαφρά κοίλο

Περιστροφή: απούσα ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: απών ή ασθενής
Εγκοπές της Περιφέρειας: στρογγυλεμένες
Σχήμα της Κορυφής: οξεία
Εγκοπή στην Άκρη: παρούσα

Μίσχος
Μήκος: μικρό
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): –

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: μέτρια

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μέτρια
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μέτρια
Μήκος Στημόνων: μεγάλο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μέτριο

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: παρουσία

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): πεπλατυσμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): απουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον): πεπλατυσμένο
Παρουσία Θηλής: παρουσία
Προεξοχή της Θηλής: ασθενής
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή του Στύλου: καθόλου
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: απουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: –
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: ανοικτό κίτρινο
Στιλπνότητα: πολύ έντονη
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μικρή

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: κοιλώματα απόντα, διογκώσεις παρούσες

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μικρό
Ελαιώδες: μέτριος

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: ανοικτό κίτρινο
Γέμισμα του Πυρήνα: μέτριο
Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: καθόλου ή μικρή
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέτριος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μικρή
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτριο
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτριο
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτρια
Χυμώδες: υψηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: χαμηλά
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: χαμηλή
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): –
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): μέτριος

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: απουσία
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει περισσότερες από μία φορές
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία