Κλημεντίνη Πόρου

Καρπός ποικιλίας κλημεντίνη Πόρου
Φύλλα ποικιλίας Κλημεντίνη Πόρου
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Κλημεντίνη Πόρου
Γενετική καταγωγή: Γαλατάς Τροιζινίας – Δενδροκομικός Σταθμός Πόρου

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): 10,58
Χρώμα σάρκας (CCI): 2,95
Πάχος Φλοιού (mm): 2,20
Σκληρότητα φλοιού (N): 1,58

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 56,52
Διάμετρος άξονα (mm): 51,55
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,91
Βάρος καρπού (gr): 84,29

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 55,99
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 14,30
Οξύτητα (%): 0,76
Κιτρικό οξύ (gr/L): 7,63
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 18,79
Ξηρό βάρος (%): 15,10
pH Χυμού: 3,61
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 38,12

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 60
Περίοδος συγκομιδής: Οκτώβριος – Δεκέμβριος

Η ποικιλία δημιουργήθηκε στον Δενδροκομικό Σταθμό Πόρου, στον Γαλατά Τροιζινίας. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους, σφαιρικός (ελαφρά πεπλατισμένος) με έντονο πορτοκαλί – κόκκινο χρώμα. Ο φλοιός είναι λεπτός, λείος και αποκολλάται πολύ εύκολα από την σάρκα. Η σάρκα έχει υψηλή χυμοπεριεκτικότητα και είναι πολύ αρωματική. Είναι ποικιλία πρώϊμη καθώς ωριμάζει τον Οκτώβριο και δύναται να συγκομιστεί μέχρι και τον Δεκέμβριο. Είναι παραγωγική ποικιλία.