Κλημεντίνη Πόρου

Καρπός ποικιλίας Κλημεντίνη Πόρου
Φύλλα ποικιλίας Κλημεντίνη Πόρου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Κλημεντίνη Πόρου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.



Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Κλημεντίνη Πόρου
Γενετική Καταγωγή: Γαλατάς Τροιζινίας – Δενδροκομικός Σταθμός Πόρου

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 10,58
Χρώμα Σάρκας (CCI): 2,95
Πάχος Φλοιού (mm): 2,20
Σκληρότητα Φλοιού (N): 1,58

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 56,52
Διάμετρος Άξονα (mm): 51,55
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,91
Βάρος Καρπού (gr): 84,29

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 55,99
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 14,30
Οξύτητα (%): 0,76
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 7,63
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 18,79
Ξηρό Βάρος (%): 15,10
pH Χυμού: 3,61
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 38,12
Ολικές Πολυφαινόλες: 47,04
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 1,44
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 5,77
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,76

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 60
Περίοδος Συγκομιδής: Οκτώβριος – Δεκέμβριος

     

Η ποικιλία δημιουργήθηκε στον Δενδροκομικό Σταθμό Πόρου, στον Γαλατά Τροιζινίας. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους, σφαιρικός (ελαφρά πεπλατυσμένος) με έντονο πορτοκαλί – κόκκινο χρώμα. Ο φλοιός είναι λεπτός, λείος και αποκολλάται πολύ εύκολα από την σάρκα. Η σάρκα έχει υψηλή χυμοπεριεκτικότητα και είναι πολύ αρωματική. Είναι ποικιλία πρώιμη καθώς ωριμάζει τον Οκτώβριο και δύναται να συγκομιστεί μέχρι και τον Δεκέμβριο. Είναι παραγωγική ποικιλία.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Μορφή Ανάπτυξης: όρθια
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία
Μήκος Αγκαθιών: –

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μικρό
Πλάτος: μικρό
Αναλογία Μήκους/πλάτος: μικρή
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: επίπεδο ή ελαφρά κοίλο
Εγκοπές Περιφέρειας: απουσία
Σχήμα Κορυφής: οξύ

Μίσχος
Μήκος: μικρό
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Άνθος
Μήκος Πετάλων: μικρό
Πλάτος Πετάλων: μικρό
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μικρή
Μήκος Στημόνων: μέτριο

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μικρό

Καρπός
Μήκος: μικρό
Διάμετρος: μικρή
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Σχήμα σε Κατά Πλάτος Τομή: κυκλικό
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: πεπλατυσμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου: παρουσία
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στη Βάση του Ποδίσκου: απουσία ή μικρός
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: ελαφρά στρογγυλεμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: απουσία
Παρουσία Περιοχής Ομφαλού: απουσία
Τύπος Περιοχής Ομφαλού: –
Διάμετρος Περιοχής Ομφαλού: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μέτρια
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ομφαλικού Ανοίγματος: απουσία
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: μέσο πορτοκαλί
Στιλπνότητα: μέσο
Τραχύτητα: μέτρια
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα και εξογκώματα παρόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: μικρό
Επικόλληση στη Σάρκα: ασθενής
Αντοχή: μικρή

Ελαιώδες: μέτρια προς ελαιώδης

Καρπός
Χρώμα Υποφλοίου Στρώματος: ανοικτό κίτρινο
Πυκνότητα Υποφλοίου Στρώματος: μικρή
Ποσότητα Υποφλοίου Στρώματος Επικολλημένη στη Σάρκα (εκτός των κλωστών): απούσα ή πολύ μικρή
Παρουσία Κλωστών στο Υπόφλοιο Στρώμα: παρουσία
Ποσότητα Κλωστών του Υποφλοίου Στρώματος: μικρή
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο πορτοκαλί

Γέμισμα Πυρήνα: μέτριο

Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ασθενής
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μεγάλος
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μικρή
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: μικρή
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Παρουσία Ομφαλού – Ορατού Εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Χυμώδες: ψηλό
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτριο
Χυμός -Οξύτητα: χαμηλή
Αντοχή Ίνας: μικρή
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενης Αυτοεπικονίασης: μικρός

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μικρό
Επιφάνεια: λεία
Εξωτερικό Χρώμα: υπόλευκο
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: ανοικτό κίτρινο
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα Κοτυληδόνων: κρεμ
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: πρώιμη
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: απουσία