Μαγληνό Ξυλοκάστρου

Καρπός ποικιλίας Μαγληνό Ξυλοκάστρου
Φύλλα ποικιλίας Μαγληνό Ξυλοκάστρου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Μαγληνό Ξυλοκάστρου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μαγληνό Ξυλοκάστρου
Γενετική Καταγωγή: Ξυλόκαστρο

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): -0,04
Χρώμα Σάρκας (CCI): -3,53
Πάχος Φλοιού (mm): 6,16
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 6,73

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 59,21
Διάμετρος Άξονα (mm): 70,85
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,20
Βάρος Καρπού (gr): 108,07

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 38,26
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,63
Οξύτητα (%): 7,04
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 70,36
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,51
Ξηρό Βάρος (%): 10,27
pH Χυμού: 1,94
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 56,48
Ολικές Πολυφαινόλες: 86,49
Καροτενοειδή: β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 0,18
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 1,67

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/Δέντρο: 90
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Ιανουάριος

     

Η ποικιλία Μαγληνό Ξυλοκάστρου είναι κυρίαρχη ποικιλία καθώς καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό των οπωρώνων με λεμόνια στην Ελλάδα. Το δέντρο είναι ορθόκλαδο, παραγωγικό, με αγκάθια και χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώιμη ποικιλία καθώς ωριμάζει τον χειμώνα . Είναι ποικιλία που παρουσιάζει ευαισθησία στην κορυφοξήρα και τον παγετό. Είναι μονόφορη ποικιλία. Ο καρπός είναι μικρού έως μέτριου μεγέθους, δεν αντέχει στην μεταφορά και δεν διατηρείται στους ψυκτικούς θαλάμους. Ο λαιμός του καρπού είναι μικρός, με μικρή θηλή που περιβάλλεται από αυλάκι, που είναι βαθύτερο στην μια πλευρά. Ο καρπός μοιάζει πολύ με τις Ιταλικές ποικιλίες Femminelo. Ο φλοιός είναι λείος (εξού και το όνομα μαγληνό που σημαίνει λείο). Η σάρκα έχει πολύ υψηλή χυμοπεριεκτικότητα, πολύ αρωματική και με πολύ οξύτητα. Η σάρκα φέρει ελάχιστους σπόρους.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Τύπος Ανάπτυξης: όρθιος
Πυκνότητα Αγκαθιών: μέτρια
Μήκος Αγκαθιών: μεγάλο

Νεαρό Φύλλο
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: μέτρια

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μέτριο
Πλάτος: μέτριο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέτρια

Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: επίπεδο ή ελαφρά κοίλο

Περιστροφή: απούσα ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέτριο
Κυματισμός της Περιφέρειας: απών ή ασθενής
Εγκοπές της Περιφέρειας: οδοντωτές
Σχήμα της Κορυφής: οξεία
Εγκοπή στην Άκρη: παρούσα

Μίσχος
Μήκος: μεγάλο
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Πλάτος Πτερυγίων (Μόνο για ποικιλίες με παρουσία πτερυγίων στο μίσχο): –

Ανθοφόρος Οφθαλμός
Παρουσία Ανθοκυάνης: παρουσία
Ένταση Ανθοκυάνης: μέτρια

Άνθος
Διάμετρος του Κάλυκα: μεγάλη
Μήκος Πετάλων: μεγάλο
Πλάτος Πετάλων: μέτριο
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μέτρια
Μήκος Στημόνων: μεγάλο

Ένωση των Στημόνων στη Βάση: παρουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέτρια κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μεγάλο

Ταξικαρπία
Ομαδοποίηση των Καρπών: παρουσία

Καρπός
Μήκος: μέτριο
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μέτρια
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα στην Περιοχή της Βάσης (εκτός λαιμού, κολάρου και βαθουλώματος στη βάση του ποδίσκου): πεπλατυσμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Μήκος (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): –
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): παρουσία
Μέγεθος Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου (Μόνο για Ποικιλίες με Λαιμό): μέτριο
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους (εκτός θηλής, διόγκωσης ομφαλού και βαθουλώματος στο άκρον): πεπλατυσμένο
Παρουσία Θηλής: παρουσία
Προεξοχή της Θηλής: μέτρια
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή του Στύλου: καθόλου
Παραμονή Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Άκρον: απουσία
Ένταση Ακτινωτών Αυλακώσεων στο Ακρον: –
Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: κιτρινοπράσινο
Στιλπνότητα: πολύ έντονη
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μικρή

Παρουσία Κοιλωμάτων και Διογκώσεων στους Ελαιούχους Αδένες: και τα δύο παρόντα

Φλοιός Καρπού
Πάχος: μεγάλο
Ελαιώδες: μέτριος

Καρπός
Κύριο Χρώμα της Σάρκας: ανοικτό πράσινο
Γέμισμα του Πυρήνα: μέτριο
Διάμετρος Πυρήνα: μέτρια
Παρουσία μη Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: καθόλου ή μικρή
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέτριος
Αντοχή των Τοιχωμάτων των Τμημάτων: μικρή
Μήκος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μικρό
Πάχος των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μικρό
Επικόλληση των Χυμοφόρων Κυστιδίων: μέτρια
Χυμώδες: μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέτρια
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια
Αντοχή Ίνας: μέτρια
Αριθμός Σπόρων (Ελεγχόμενη Τεχνητή Αυτεπικονίαση): –
Αριθμός Σπόρων (Ελεύθερη Επικονίαση): μικρός

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Συνήθης Ανθοφορία: ανθίζει περισσότερες από μία φορές
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία