Μαγληνό Ξυλοκάστρου

Καρπός ποικιλίας Μαγληνό Ξυλοκάστρου
Φύλλα ποικιλίας Μαγηνό Ξυλοκάστρου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Μαγληνό Ξυλοκάστρου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μαγληνό Ξυλοκάστρου
Γενετική καταγωγή: Ξυλόκαστρο

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -0,04
Χρώμα σάρκας (CCI): -3,53
Πάχος Φλοιού (mm): 6,16
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 6,73

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 59,21
Διάμετρος άξονα (mm): 70,85
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,20
Βάρος καρπού (gr): 108,07

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 38,26
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 10,63
Οξύτητα (%): 7,04
Κιτρικό οξύ (gr/L): 70,36
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,51
Ξηρό βάρος (%): 10,27
pH Χυμού: 1,94
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 56,48

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 90
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Ιανουάριος

Η ποικιλία Μαγληνό Ξυλοκάστρου είναι κυρίαρχη ποικιλία καθώς καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό των οπωρώνων με λεμόνια στην Ελλάδα. Το δέντρο είναι ορθόκλαδο, παραγωγικό, με αγκάθια και χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώιμη ποικιλία καθώς ωριμάζει τον χειμώνα . Είναι ποικιλία που παρουσιάζει ευαισθησία στην κορυφοξήρα και τον παγετό. Είναι μονόφορη ποικιλία. Ο καρπός είναι μικρού έως μέτριου μεγέθους, δεν αντέχει στην μεταφορά και δεν διατηρείται στους ψυκτικούς θαλάμους. Ο λαιμός του καρπού είναι μικρός, με μικρή θηλή που περιβάλλεται από αυλάκι, που είναι βαθύτερο στην μια πλευρά. Ο καρπός μοιάζει πολύ με τις Ιταλικές ποικιλίες Femminelo. Ο φλοιός είναι λείος (εξού και το όνομα μαγληνό που σημαίνει λείο). Η σάρκα έχει πολύ υψηλή χυμοπεριεκτικότητα, πολύ αρωματική και με πολύ οξύτητα. Η σάρκα φέρει ελάχιστους σπόρους.