Κοινό Ασίνης

Καρπός ποικιλίας Κοινό Ασίνης
Φύλλα ποικιλίας Κοινό Ασίνης
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Κοινό Ασίνης (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Κοινό Ασίνης
Γενετική Καταγωγή: Ασίνη

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 5,31
Χρώμα Σάρκας (CCI): 4,91
Πάχος Φλοιού (mm): 2,80
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 3,30

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 70,52
Διάμετρος Αξονα (mm): 51,07
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 0,72
Βάρος Καρπού (gr): 104,91

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 37,24
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 11,60
Οξύτητα (%): 0,93
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 9,25
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 12,73
Ξηρό Βάρος (%): 13,30
pH Χυμού: 3,51
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 30,52
Ολικές Πολυφαινόλες: 68,22
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 0,65
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 4,09
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,86

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/Δέντρο): 60
Περίοδος Συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος

     

Η ποικιλία Κοινό Ασίνης ανήκει στα κοινά μανταρίνια . Είναι ποικιλία μέσης ωρίμανσης και έχει φύλλα στενά και λογχοειδή. Είναι ανθεκτική ποικιλία στο κρύο και τα δέντρα της είναι παραγωγικά. Παρουσιάζει έντονο το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας. Ο καρπός φέρει πολλούς σπόρους και ξεφλουδίζεται εύκολα. Ο καρπός διαθέτει άριστη σχέση σακχάρων και οξέων, γεγονός που του προσδίδει πολύ ευχάριστη γεύση και έντονο άρωμα. Καλλιεργείται στην περιοχή της Ασίνης και στο Άργος σε περιορισμένη κλίμακα, καθώς αντικαταστάθηκε από ποικιλίες άσπερμες.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Μορφή Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία
Μήκος Αγκαθιών: –

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: μικρό
Πλάτος: μικρό
Αναλογία Μήκους/πλάτος: μικρή
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ισχυρά κοίλο
Εγκοπές Περιφέρειας: απουσία
Σχήμα Κορυφής: οξύ

Μίσχος
Μήκος: μέτριο
Παρουσία Πτερυγίων: απουσία

Άνθος
Μήκος Πετάλων: μικρό
Πλάτος Πετάλων: μικρό
Αναλογία Μήκος/πλάτος: μικρή
Μήκος Στημόνων: μικρό

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη γύρη: –

Στύλος
Μήκος: μικρό

Καρπός
Μήκος: μικρό
Διάμετρος: μέτρια
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Σχήμα σε Κατά Πλάτος Τομή: κυκλικό
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: πεπλατυσμένο
Παρουσία Λαιμού: απουσία
Παρουσία Βαθουλώματος στη Βάση του Ποδίσκου: απουσία
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στη Βάση του Ποδίσκου: μεγάλος
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: πεπλατυσμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: παρουσία
Παρουσία Περιοχής Ομφαλού: απουσία
Τύπος Περιοχής Ομφαλού: –
Διάμετρος Περιοχής Ομφαλού: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: καμία
Παρουσία Ομφαλικού Ανοίγματος: απουσία
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Κυρίαρχο Χρώμα: σκούρο πορτοκαλί
Στιλπνότητα: μέτριο
Τραχύτητα: λεία
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα παρόντα, εξογκώματα απόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: μικρό
Επικόλληση στη Σάρκα: ασθενής
Αντοχή: μέτρια

Ελαιώδες: μέτρια

Καρπός
Χρώμα Υποφλοίου Στρώματος: άσπρο
Πυκνότητα Υποφλοίου Στρώματος: μικρή
Ποσότητα Υποφλοίου Στρώματος Επικολλημένη στη Σάρκα (εκτός των κλωστών): απούσα ή πολύ μικρή
Παρουσία Κλωστών στο Υπόφλοιο Στρώμα: παρουσία
Ποσότητα Κλωστών του Υποφλοίου Στρώματος: μικρή
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο πορτοκαλί

Γέμισμα Πυρήνα: απουσία ή πολύ αραιό

Διάμετρος Πυρήνα: μεγάλη
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ασθενής
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μεγάλος
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μικρή
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: μικρή
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μικρό
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μικρό
Παρουσία Ομφαλού – Ορατού Εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Χυμώδες: χαμηλό προς μέτριο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: χαμηλό προς μέτριο
Χυμός -Οξύτητα: μέτρια προς υψηλή
Αντοχή Ίνας: μικρή
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενη Αυτοεπικονίαση: πολύ μεγάλος

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: μικρό
Πλάτος: μέτριο
Επιφάνεια: λεία
Εξωτερικό Χρώμα: υπόλευκο
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: άσπρο
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα Κοτυληδόνων: κρεμ
Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέτρια
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: απουσία